Každý večer ušetřené peníze

Ptáte se, jak by se vám to mohlo podařit? Na to je víc než jednoduchá odpověď. K tomu vám dopomůžou úsporné zářivky. Starý typ žárovek, které se ještě stále objevují v celé řadě našich domácností, spotřebují ke svému provozu mnohem více energie. Je to především proto, že velkou část této energie přemění nikoliv ve světlo, ale v teplo. A že […]

Valpuržina noc

Přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem je od nepaměti uctíváno magické datum – Rej čarodějnic. Traduje se, že už staří Keltové tímto svátkem slavili kalendářní léto. K čemuž patřily rituály oslavující nový život. Kdy ohněm uhasínalo vše staré a nepotřebné a novými vítali novou naději a čistotu. A protože v těchto dobách lidé hodně podléhali strachům z nadpřirozených sil, […]

Neutrácejte zbytečně za letenky

K tomu, aby se dnes ÄlovÄ›k vypravil do svÄ›ta, lze využít celou Å¡kálu nejrůznÄ›jších možností. Jsou tu Äetné nabídky toho, jak se dostat tam, kam ÄlovÄ›k chce nebo potÅ™ebuje, a mezi nimi vynikají zejména u cestování na delší vzdálenosti i možnosti poskytované leteckými spoleÄnostmi. Dostat se totiž nÄ›kam letadlem znamená pÅ™ece být tam záhy a pohodlnÄ›. Což jsou jenom ty […]

Proč si nedopřát něco lepšího?

Kamkoliv se dnes ÄlovÄ›k vrtne, vÅ¡ude má k dispozici elektÅ™inu. PochopitelnÄ› tím mám na mysli objekty, v nichž se žije nebo pracuje, případnÄ› baví, takže mÄ› hned nechytejte za slovo s tím, že nÄ›kde na louce nebo v hloubi lesa nenajdeme ani jedinou zásuvku Äi vypínaÄ, o umÄ›lém osvÄ›tlení a nÄ›jakých tÄ›ch dalších spotÅ™ebiÄích pak ani nemluvÄ›. VÅ¡ude je nám […]

Jak vlastně vypínač funguje

Mezi vÄ›ci, které používáme každý den, aniž bychom si to uvÄ›domovali, patří i vypínaÄ . Stal se tak samozÅ™ejmou souÄástí naÅ¡ich životů, že mu již prakticky nevÄ›nujeme pozornost. Můžete si to ověřit – schválnÄ› se zkuste zamyslet, kolikrát jste již od rána nÄ›jaký vypínaÄ stiskli. Uvidíte, že to Äíslo vás pÅ™ekvapí. Vzhledem k tomu, jak pÅ™ehlížené jsou, není divu, že […]

Proč jsou žárovky stále používané

Asi nikdo nebude pochybovat, že my lidé jsme denními tvory. NaÅ¡e oÄi jsou uzpůsobeny k tomu, abychom dobÅ™e vidÄ›li za plného denního svÄ›tla. To nám vÅ¡ak dává výhodu, že na rozdíl například od koÄek, které dokážou vidÄ›t i za Å¡patných svÄ›telných podmínek, Äi psů, jejichž oÄi jsou uzpůsobeny k lovu za Å¡era, dokážeme řádnÄ› vidÄ›t barvy. AvÅ¡ak je jasné, že […]

S moderní úspornými světly ušetříte nemalé peníze

V případÄ›, že byste si rádi pÅ™ilepÅ¡ili rodinný rozpoÄet, nemusí to automaticky znamenat brigádu nebo utahování opasků. Možná pomohou jen nová svÄ›tla. S moderní úspornými svÄ›tly uÅ¡etříte nemalé peníze NaÅ¡etÅ™it si nÄ›jakou tu tisícovku roÄnÄ› nemusí být zase tak složité, jak se možná domnívat, zvláštÄ›, pokud si obÄas dopÅ™ejete nÄ›co hezkého na sebe nebo se rádi stravujete v restauraÄních zařízeních. […]

Plaťte za elektřinu méně

Pokud nemáte v plánu platit za elektÅ™inu neustále jako mourovatí, mÄ›li byste si koneÄnÄ› vymÄ›nit stávající svÄ›tla za modernÄ›jší modely, které jsou úspornÄ›jší. PlaÅ¥te za elektÅ™inu ménÄ› Bez elektÅ™iny se dnes neobejde žádný firma ani domácnost. To je prostÄ› holá pravda. Proto, když zrovna tato komodita zdražuje, nezbývá nám nic jiného, než se vyšším cenám pÅ™izpůsobit a platit tolik, kolik […]

Technologie jsou fascinující

Svícení může být zábavné, o Äemž svÄ›dÄí mnoho zajímavých a moderních technologií. Bez tyto technologie patří zejména Philips Hue, které se stalo takovým synonymem pro chytré osvÄ›tlení pro domácnosti. ProÄ byste mÄ›li mít právÄ› vy zájem o tuto chytrou technologii? – Můžete ovládat svÄ›tla, odkudkoliv se vám bude líbit = K dispozici vám bude nejenom praktický ovladaÄ, ale dostupné jsou […]

Ušetřit za svícení a energie může každý

Svítit a pÅ™itom Å¡etÅ™it? Je to vůbec možné? Věřte tomu, že ano, staÄí jenom vÄ›dÄ›t, kde najít tu správnou technologii. Způsob, kterým lze svítit, aniž byste se museli obávat o své peníze, spoÄívá ve svícení LED https://www.vinted.cz/forum/ekologie/491267-jak-setrite-prirodu žárovkami Lightpark. Jsou sice nároÄnÄ›jší na pořízení, pokud jde o poÅ™izovací ceny, ale tím její nevýhody konÄí. Co pÅ™itom dostanete za své peníze? […]