Chcete si vytvoÅ™it vlastní webové stránky, ale nevíte jak na to? Nebo vás baví tvoÅ™it webové stránky a víte jak na to? Tak to je skvÄ›lá zpráva, protože programátorů je málo. My si teÄ Å™ekneme nÄ›co o webových stránkách, k Äemu slouží a co na ní můžete napsat. Webová stránka slouží k pÅ™edstavení spoleÄnosti nebo jiné fyzické Äi právnické osoby. Webové stránky má v dneÅ¡ní dobÄ› skoro každá druhá firma na trhu. SlangovÄ› “webovky†jsou pro to, abyste se dozvÄ›dÄ›li co nejvíce o spoleÄnosti. Taková webová stránka může být založena i formou e-shopu, to znamená, že si tam můžete objednat různé produkty, které nemají v kamenném obchodÄ› a vám pÅ™ijdou domů kurýrem. O webové stránky je potÅ™eba se peÄlivÄ› starat. 

kódování

A co tam můžete napsat?

No můžete vlastnÄ› úplnÄ› co chcete, můžete si i vlastní webové stránky založit sami, na tom není nic těžkého, ale pro profesionální a důkladné “webovky†radÄ›ji zvolte specialistu, který vám to vÅ¡e nakóduje pomocí HTML kódu a v CSS udÄ›lá podle vaÅ¡ich pÅ™edstav. Dá tam co chcete a zvládne to s pÅ™ehledem. Správné webovky by mÄ›ly obsahovat fotografie, informace o vaší firmÄ› například o tom, kdy byla založena nebo jak dlouho je na trhu práce. SprávnÄ› by to mÄ›l být kontakt na majitele, IÄŒO je samozÅ™ejmÄ› souÄástí a pokud možno, tak nÄ›kdy se vyznaÄuje na mapÄ›, kde pÅ™esnÄ› firma sídlí. PÅ™ehlednost webovek bude lepší pro vizuální design. Zákazníci nebo nové návÅ¡tÄ›vníci vaÅ¡ich webových stránek se v tom neztratí a bude to pro nÄ› pÅ™ehlednÄ›jší. Zkrátka najdou hned co potÅ™ebují.

Jak se tvoří takové webové stránky?

TvoÅ™ení webovek je ponÄ›kud složitÄ›jší záležitost. tvoří se pomocí HTML kódu. Ptáte se co to je ten HTML kód? Je to hypertextový jazyk, kterým si znaÄkuje. Tento hypertextový jazyk by mÄ›l být oddÄ›lený do odstavců ale psaný souvisle. VÄ›tÅ¡inou se vÅ¡e oznaÄuje v anglickém jazyce. Je to vÄ›tÅ¡inou diffy a tagy.

poÄítaÄ

V Äem kódovat?

ÚplnÄ› postaÄí klasický textový editor, který obsahuje váš poÄítaÄ, ale já nejradÄ›ji používám aplikaci Visual Studio Code. Opravdu musíte umÄ›t kódovat webové stránky, protože, když to nebudete umÄ›t, tak si můžete celé stránky rozhodit a srovnat je bude o dost vÄ›tší oříšek, než je na kódovat.

Co to je CSS?

CSS upravuje nebo vkládal barvy webových stránek a umí na kódovat písmo, který styl chcete použít pro vaÅ¡e webové stránky. TeÄ už jsem vás seznámila s nÄ›kterými způsoby, jakými můžete svou webovou stránku vytvoÅ™it. Už víte, kterou stránku si založíte nebo kterou si necháte nakódovat od profesionála? Jestli ano, tak vám pÅ™eju aÅ¥ jste úspěšní ve vÅ¡em, co dÄ›láte. VlastnÄ› to platí pro vÅ¡echny.