Chystáte se na přestěhování celé firmy, firemních prostor, kam patří například kanceláře nebo výrobní a skladové prostory?

Klíčová je organizace práce

Stěhování firem v Praze je samo o sobě stresující, protože se nejedná o přestěhování deseti papírových krabic a několika kusů nábytku z jedné garsonky, ale jde o komplexní přemístění několika kanceláří, skladů, kuchyňky, zasedačky a dalších firemních prostor, například s třiceti zaměstnanci. Tak velký rozsah stěhování již vyžaduje perfektní organizační zázemí, které je klíčové https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/klicove-kompetence-a-jejich-rozvijeni/ pro úspěch celé akce.

stěhování kanceláři

Stěhovací proces tedy začíná nikoli ve stěhovací den, ale již několik týdnů předem na informační schůzce, kde se projednávají veškeré záležitosti s tím spojené. Je zapotřebí dohodnout, kdo se postará o balení věcí, kdo demontuje a znovu smontuje nábytek, kdo odpojí a pak opětovně připojí elektrické spotřebiče a další dílčí části firemního vybavení. Někdy se jedná o velmi specifické požadavky, například při stěhování výrobních provozů či skladových prostor, kde figurují různé stroje a nástroje a další výrobní prostředky a pomůcky.

zasedací místnost

Začleňte do stěhování firmy i své zaměstnance

Každý majitel firmy by měl alespoň zauvažovat nad tím, zda přesměrovat část úkolů spojených se stěhováním na své zaměstnance. Tím se odlehčí vedení firmy a zároveň budou zaměstnanci zapojeni do celého procesu, což jim může přinést i jistou finanční odměnu a také zájem na tom, přemístit všechny své pracovní prostředky tak, aby bylo možné pokračovat v započaté práci na jiném místě prakticky bez prodlevy.

Když jsou zaměstnanci motivováni například mimořádnou odměnou nebo prodloužením dovolené, bude je to více bavit a budou vědět, že jsou důležitou součástí tohoto procesu, jako jsou ozubená kolečka v soukolí nástěnných hodin. A čím více se zaměstnanec cítí být součástí týmu, tím lepší výsledky jeho práce lze očekávat.