Kamkoliv se dnes ÄlovÄ›k vrtne, vÅ¡ude má k dispozici elektÅ™inu. PochopitelnÄ› tím mám na mysli objekty, v nichž se žije nebo pracuje, případnÄ› baví, takže mÄ› hned nechytejte za slovo s tím, že nÄ›kde na louce nebo v hloubi lesa nenajdeme ani jedinou zásuvku Äi vypínaÄ, o umÄ›lém osvÄ›tlení a nÄ›jakých tÄ›ch dalších spotÅ™ebiÄích pak ani nemluvÄ›.

VÅ¡ude je nám k dispozici nÄ›jaké to elektrické vedení a domovní elektroinstalace, díky nimž si můžeme proud dopřávat tak, jak je nám jenom libo. A je-li tomu snad nÄ›kdy nÄ›kde jinak, pak snad jedinÄ› v objektech neplatiÄů, jimž dodavatelé přísun elektÅ™iny odstÅ™ihli.

nakreslená zásuvka

ElektÅ™inu tedy máme k dispozici. A jak ji používáme? Na to existuje docela banální odpovÄ›Ä. Tu zastrÄíme konec šňůry od nÄ›jakého přístroje do zásuvky, tu stiskneme vypínaÄ a je to. I jenom tak málo staÄí, abychom si mohli dopřávat, co je nám libo. Chceme-li nÄ›co zapnout nebo naopak vypnout, staÄí cvaknutí vypínaÄe a je to.

A jaký vypínaÄ máte doma? ŘeknÄ›te mi to, aniž byste se na tento pÅ™edtím bezprostÅ™ednÄ› podívali. Možná to ani nevíte, že? Nebo si ho jenom mlhavÄ› vybavíte. Je tu s vámi pÅ™ece už celou vÄ›Änost, používáte ho po léta, a tudíž vám zevÅ¡ednÄ›l tak, že už ho vlastnÄ› ani nevnímáte.

zásuvka a zástrÄka

A to je možná lepší. Kdybyste se na nÄ›j totiž soustÅ™edili, kdybyste si ho pořádnÄ› prohlédli, tÅ™eba byste dospÄ›li ke zjiÅ¡tÄ›ní, že je vlastnÄ› straÅ¡nÄ› zastaralý, nemoderní a nevzhledný. A nemůže tomu Äasto ani být jinak, protože mnohé z vypínaÄů, jež dnes doma stále jeÅ¡tÄ› používáme, pocházejí z minulosti, z dob, kdy nebylo v plánovitém hospodářství z Äeho vybírat a ÄlovÄ›k tak akceptoval to, co bylo

Což už ale dnes dÄ›lat netÅ™eba. Protože dnes už si lze pořídit i vypínaÄe Schneider, jež jsou nÄ›Äím daleko dokonalejším. Tyto se vyznaÄují pÅ™edevším tím, že mají jednotné modulární strojky, ovÅ¡em po stránce barevnosti a designu hodnÄ› rozmanité rámeÄky. Takže si tu lze hravÄ› vybrat nÄ›co, co na místÄ› použití dokonale ladí s okolím. A i takový detail může mít vliv na to, jak se pak doma nebo na pracoviÅ¡ti cítíme.