Častá výměna žárovek

PÅ™iznejme si, že jestliže si pořídíme nÄ›který technický vynález a užíváme jej prakticky dennÄ›, jsme spokojeni, naplní nás Å¡tÄ›stím a mnohdy si uvÄ›domíme, jak by byl život obtížnÄ›jší, kdybychom tento vynález neznali. Nepříjemná situace vÅ¡ak nastává tehdy, jestliže je ona vymoženost poruchová, nespolehlivá, a je spíše na obtíž. Takové jevy můžeme snadno porovnat u svÄ›telných zdrojů – klasická žárovka s wolframovým vláknem je v provozu maximálnÄ› tisíc hodin, což je pÅ™ibližnÄ› jeden rok, navíc se Äasto stává, že vlákno praskne a žárovka pÅ™estane svítit v nevhodnou chvíli, nÄ›kdy i za cenu vypadlého jistiÄe. A jde-li o stropní svítidla, kde je nutné pracnÄ› demontovat zaprášený kryt, máme o zábavu na Å¡taflích postaráno.
S LED diodami nic takového nezažijete, ty jsou v provozu zpravidla od 25 do 100 tisíc hodin, což odpovídá dobÄ› až 30 let. Nevadí jim ani Äasté spínání, nabíhají okamžitÄ› na plný výkon, máte tedy po celou dobu jejich životnosti možnost využívat jejich pÅ™ednosti.

dvě žárovky

Důvod ke hře

NejÅ¡Å¥astnÄ›jšími lidmi bývají ti, co si dovedou hrát i v dospÄ›losti. Pokud k nim patříte i vy, možná dokážete ocenit nekoneÄné možnosti LED diodové technologie, která je i zdrojem pro zábavné a kreativní hraní se svÄ›tlem. LED žárovky, panely, pásky a reflektory jsou stmívatelné a lze je využít i pro tvorbu různobarevných variací. NÄ›které typy je možné instalovat jako inteligentní osvÄ›tlení a programovat různé barevné pÅ™echody v závislosti na intenzitÄ› a barvÄ› denního svÄ›tla nebo podle nálady.

lampiÄky

Trocha nostalgie a moderního pojetí v jednom

NejprodávanÄ›jším modelem LED diodových svítidel jsou žárovky s paticí E27. Edisonův závit zkrátka pÅ™ežil jak svého tvůrce, tak i původní baňky s wolframovým vláknem. SouÄasné možnosti technologie polovodiÄů jsou vÅ¡ak na mnohem vyšší úrovni, lze jimi osadit lustry a lampiÄky žárovkami o různé barevné teplotÄ›. Pro odpoÄinek jsou vhodné teplejší barvy bílého svÄ›tla o teplotÄ› chromatiÄnosti kolem 3000 Kelvinů, pro udržení pozornosti a zvýšení bdÄ›losti pÅ™i práci lze vybírat z odstínů tzv. studené nebo neutrální denní bílé.