Zásuvky a vypínaÄe potÅ™ebujeme dennÄ›. Každý den Å¡aháme alespoň po jednom, vÄ›tÅ¡inou vÅ¡ak minimálnÄ› po dvou nebo tÅ™ech vypínaÄích a po nÄ›jaké zásuvce. Tyto prvky jsou přítomny ve vÅ¡ech místnostech, v domácnosti ale také ve firmách a kancelářích. Najdete je běžnÄ› v bytÄ›, rodinném domÄ›, panelovém domÄ›, ale také v každé firmÄ›, kanceláři, hale Äi administrativní budovÄ›.
VypínaÄe a zásuvky v dneÅ¡ní dobÄ› už nemusí mít a Äasto také ani nemají podobu, kterou mívaly v minulosti. Dnes se dají ladit s nábytkem, spotÅ™ebiÄi a ostatními prvky v interiéru a proto musíme i nad jejich pořízením zvažovat. Zdali koupit takový typ, který se dá sladit s interiérem? ÄŒi bude pÅ™evažovat praktická Äást? Nebo naopak chcete rozzářit kancelář a firmu? Chcete v svém domovÄ› upoutat pozornost takovouto maliÄkostí, leÄ velice významnou u a nezbytnou souÄástí každé domácnosti?

ÄtyÅ™zásuvka

  • ZnaÄka Schneider existuje již 180 let a za tu dobu mohla naÄerpat mnoho zkuÅ¡eností. S každým rokem i desetiletím, se pÅ™izpůsobuje moderním trendům a neustále zlepÅ¡uje dosavadní technologie a inovuje své výrobky.

Produktová řada Unica colors

Tato produktová řada Unica colors je skloubením praktické a impozantní estetické stránky.
Zvolte si barevný dekorativní rámeÄek podle interiéru nebo podle barvy, kterou máte rádi. Tím se odlišíte od vÅ¡ech ostatních a necháte vyniknout tuto maliÄkost, ovÅ¡em je to nezbytný prvek. Můžete jej nechat tímto způsobem zviditelnit.

set-box

  1. K dispozici jsou různé barvy. Můžete volit podle libosti nebo je ladit do dané místnosti.
  2. Hravé a veselé, takové budou vypínaÄe a zásuvky.
  3. Už žádné fádní a nudné vypínaÄe. MÄ›jte po ruce krásný design, na který si můžete každý den šáhnout. BarviÄku, po které velice rádi vždy šáhnete.
  4. Tato produktová Å™ada vyniká tím, že barevný je pouze vnitÅ™ní rámeÄek. Celkové orámování vypínaÄe nebo zásuvky zůstává v bílé nebo smetanové.
  5. Zásuvka nebo vypínaÄ je díky malému barevnému orámování jedineÄná. NevyÄnívá tolik na zdi, ale pÅ™itom se esteticky svou barevností odliÅ¡uje a zvýrazňuje celkový vzhled a půvab produktu.