Barva světla

Staré zářivkové trubice svítí sice velice intenzivnÄ›, ale celkový dojem z osvÄ›tlení místnosti je spíše obtěžující. Vydávají velmi ostré umÄ›lé svÄ›tlo, které po urÄité dobÄ› může u citlivých osob vyvolat nepříjemné psychické rozpoložení. Starší generace si možná jeÅ¡tÄ› dokáže vybavit hodiny strávené ve Å¡kolních uÄebnách, kdy k vydýchanému vzduchu pÅ™ispÄ›l další stresový faktor v podobÄ› nepÅ™irozeného osvÄ›tlení a samozÅ™ejmÄ› také mnohdy samotného průbÄ›hu výuky.
Doba vÅ¡ak pokroÄila naÅ¡tÄ›stí pozitivním smÄ›rem a stávající osvÄ›tlovací tÄ›lesa lze nahradit LED diodovými s mnohem příjemnÄ›jším podáním barev. Ty lze rozdÄ›lit do dvou základních skupin – buÄ ne studenou bílou pro pracovní aktivity do kanceláří, manuálních provozů, kuchyňských linek, dílen, psacích stolů apod., anebo teplou bílou pro navození příjemných chvil v obývacích pokojích, halách, pÅ™edsíních atd.

osvětlení

Tlumivka, startér a předřadník

LED technologie je postavena na zcela odliÅ¡né bázi, odpadá jak startér, tak i kondenzátor, tlumivka a pÅ™edÅ™adník. Výhody tohoto osvÄ›tlení jsou pak zÅ™ejmé – žádné bzuÄení, chvÄ›ní a blikání, i když pravdou je, že nové typy zářivek jsou opatÅ™eny elektronickým pÅ™edÅ™adníkem a frekvence blikání již není zaznamenatelná lidským zrakem.

stropní světla

Životnost a spotřeba energie

LED diodová svítidla jsou obecnÄ› považována za zdroje s nejdelší životností. Je to dáno samotnou technologií, kdy zdroj není přímou souÄástí polovodiÄových systémů, a kdy se zároveň vÅ¡echny souÄásti Äipu nepÅ™ehřívají. Mohou být v provozu i desítky let, pomÄ›rnÄ› běžnÄ› již mohou pracovat 50 tisíc hodin, nÄ›které dokonce dvojnásobek této doby.
Příkon elektrické energie je velice nízký, ve srovnání s žárovkami s wolframovým vláknem až desetinásobnÄ› nižší, zároveň mohou LED zářivky nabídnout vysoký svÄ›telný výkon. Vývoj v této sféře jde navíc velmi rychle kupÅ™edu, jeÅ¡tÄ› pÅ™ed deseti lety byla výkonnost polovodiÄových Äipů pomÄ›rnÄ› omezená.