Bodové nebo celkové osvětlení

Diodová svítidla spíše nahrávají rozmístÄ›ní více kusů nezávislých svÄ›tel, která osvÄ›tlují jen Äásti prostoru pod urÄitým úhlem. VÄ›tÅ¡ina z nich je totiž konstruována jako smÄ›rová, pouze nÄ›které žárovky (závit E27 a E14) se využívají jako centrální. U vÅ¡esmÄ›rových jde o typy tzv. kukuÅ™ice, anebo podobného tvaru válce, kdy jsou diody rozmístÄ›ny po obvodu žárovky.
Jinou kategorii tvoří LED panely a zářivky. Ty slouží pro osvÄ›tlování prostor pÅ™edevším stropními svítidly zabudovanými do podhledů a rovných Äi Å¡ikmých stropních konstrukcí a jsou náhradou stávajícího osvÄ›tlení zářivkami nebo výbojkami.

led panely

ProÄ polovodiÄe

Jsou to elektronická zařízení, která pracují na odliÅ¡ném principu ve srovnání s běžnými žárovkami, které již byly staženy z prodeje, anebo kompaktními zářivkami, kde svÄ›tlo vzniká pomocí pÅ™edÅ™adníku a elektrického výboje s rozptýlenými Äásticemi luminoforu. Diody jsou integrovanou souÄástí elektronických Äipů a nepÅ™etržitý vývoj této technologie pÅ™ináší na trh stále další inovace a vylepÅ¡ení. PÅ™edevším jde o zvýšení svÄ›telné úÄinnosti diod, které byly jeÅ¡tÄ› pÅ™ed tÅ™iceti lety prakticky nepoužitelné.
Dnes se již běžnÄ› prodávají ve formÄ› integrovaných diod do reflektorů a mohou být náhradou veÅ™ejného osvÄ›tlení, sportovních stadionů, obchodních center, dopravních uzlů, železniÄních a lodních pÅ™ekladiÅ¡Å¥, výrobních hal a skladů a mnoha dalších praktických využití.

hruška

Výhody LED žárovek

Obecně lze říci, že se jedná o technologicky nejvíce propracované typy osvětlovací techniky na trhu. Nespornou předností je jejich extrémně dlouhá životnost, většina svítidel může být v nepřetržitém provozu déle než 5 let. Dále je to okamžitý náběh na maximální výkon, absence blikání a nepříjemných zvukových efektů, které provázely staré zářivkové trubice.
Vyrábí se v Å¡irokém spektru barev, od mnoha barevných variací až po bílé svÄ›tlo s charakteristikami teplého nebo chladného odstínu s využitím pro pracovní Äinnost nebo naopak k navození relaxaÄní atmosféry.