Najdete ji nejenom ve veÅ™ejném osvÄ›tlení v různých lampách, ale také v průmyslových objektech, kde tvoří základní souÄást osvÄ›tlení velkých výrobních nebo skladovacích hal. StejnÄ› tak se výbojky používají v podobÄ› úÄinného a jasného svÄ›tla ve Å¡kolách Äi jiných vzdÄ›lávacích institucích. Použití tÄ›chto zdrojů svÄ›tla je opravdu bohatý, a je tedy zÅ™ejmé, že jde o zajímavý zdroj svÄ›tla. VýbÄ›r byste proto nemÄ›li podcenit, neboÅ¥ zrychleným nebo jinak zanedbaným výbÄ›rem byste mohli pÅ™ijít o možnost výbÄ›ru skuteÄnÄ› toho nejefektivnÄ›jšího zdroje svÄ›tla.

světlo

Vyzkoušená technologie, která nemá jasnou náhradu

Když chcete zdroj světla, který je obecně známý a je široce využívaný, pak budou výbojky vaší volbou. Nabízí tolik zajímavých vlastnost, že je jednoduché propadnout jejich kouzlu. Obecně navíc nabízí zajímavé výhody, jako jsou tyto:

  • Vysoká úÄinnost
  • Vysoké svÄ›telné toky
  • SkvÄ›lý pomÄ›r ceny a výkonu
  • Kvalitní zdroj svÄ›tla
  • Å iroký rozsah výkonů

Co je mnohdy velkou nevýhodou je barevné podání tÄ›chto zdrojů svÄ›tla. To je vÅ¡ak nutné posuzovat na základÄ› samotných typů výbojek, kterých je hned nÄ›kolik. Zatímco například nízkotlaká sodíková výbojka dokáže svítit jenom jednou barvou, u halogenových Äi dalších druhů je to ponÄ›kud jiné. I to může být důvod pro zavedení nÄ›jaké náhrady, která vÅ¡ak stále nepÅ™iÅ¡la. Proto se různé typy tÄ›chto zdrojů svÄ›tla využívají i tam, kde byste Äekali nÄ›jakou modernÄ›jší náhradu. Faktem totiž zůstává, že jde o velmi silný zdroj svÄ›tla, který pÅ™i vhodné aplikaci jen stěží najde ekvivalentní náhradu.

dekorace

Složitý výběr je minulostí

Zatímco v minulosti byste se trápili s tím, jaký typ vybrat pro svou aplikaci, v dneÅ¡ní dobÄ› je to mnohem jednodušší. Můžete využít například online poradenství, díky Äemuž získáte jistotu, že vámi vybraný typ je ten nejvhodnÄ›jší, a že tedy nemůžete udÄ›lat nákupem daného zdroje svÄ›tla žádnou chybu.