ObecnÄ› je známo, že se lidé lépe cítí v odstínech teplých barev, napÅ™. pÅ™i svitu svíÄky nebo pÅ™i teplotÄ›, jakou vyzaÅ™ovala žárovka s wolframovým vláknem. Tyto tóny totiž navozují poklidnou atmosféru, pÅ™ipomínají západ slunce a zvyÅ¡ují útulnost i v prostÅ™edí, které není příliÅ¡ zařízeno nábytkem. Domov máme zkrátka spojen s teplou bílou barvou a souvisí to i s mnohaletou tradicí, která v naÅ¡ich domovech byla po desítky let vyměřována klasickými žárovkami.

záře

V kuchyních, koupelnách, na toaletách a v pracovnách je spíše praktiÄtÄ›jší osvÄ›tlení mírnÄ› chladnÄ›jší, kolem 5 tisíc Kelvinů, neboÅ¥ zvyÅ¡uje pozornost pÅ™i práci na kuchyňské lince pÅ™i přípravÄ› pokrmů. Zároveň podtrhuje stylovost u modernÄ› zařízených koupelen, prostÅ™edí vytváří dojem Äistoty a elegance. Naopak u rustikálnÄ› vybavených místností nebo tradiÄních prvků ze svÄ›tlého dÅ™eva je chladná barva nepříliÅ¡ vkusná, tam se uplatní spíše teplejší odstíny kolem 3500 K, které se hodí do ložnic a obývacích a dÄ›tských pokojů.

proud

Kužel světla

SvÄ›telný kužel, jinými slovy úhel dopadu svÄ›telných paprsků, je u LED diodových zdrojů nižší, než jaký byl u vláknové žárovky. NÄ›které moderní LED žárovky E27mají sice vyzaÅ™ovací úhel rovný 360 stupňům, ale ne vÅ¡echny. Řada z nich ozaÅ™uje úhel zhruba 120 stupňů, lze je tedy považovat spíše za svÄ›tla smÄ›rová, která osvítí pouze urÄitý sektor v místnosti. Z tohoto důvodu byste mÄ›li uvažovat spíše o více svítidlech v jedné místnosti na různých místech.

ZnaÄení barev nÄ›kterými výrobci může být různé

Kamenem úrazu mohou být nÄ›které výrobky, jejichž znaÄení není uvádÄ›no v Kelvinech, nýbrž pouze slovním termínem. Jde pÅ™edevším o výrazy „studená, denní a teplá bílá“. Ne vÅ¡ichni jsou totiž jednotní v ekvivalentu, za nímž by mÄ›la stát pÅ™esná hodnota. Zatímco „studená bílá“ může být nÄ›kde od 5 do 6,5 tisíce kelvinů, jinde tÅ™eba od 4,5 do 8 tisíc K. Správné hodnoty by mÄ›ly být tyto:
Teplá bílá – 1900 K – 3500 K.
Denní bílá – 3500 K – 5000 K.
Studená bílá – 5000 K – 6500 K.