Moskva je bohužel stále pomÄ›rnÄ› opomíjenou turistickou destinací, kam cestuje pomÄ›rnÄ› málo turistů. Je to pÅ™itom opravdu Å¡koda, protože tato rostoucí metropole má urÄitÄ› co nabídnout, aÅ¥ už se bavíme o historii, památkách, literatuÅ™e, přírodÄ›, umÄ›ní nebo tÅ™eba gastronomii. ProÄ navÅ¡tívit toto ruské velkomÄ›sto a dát mu Å¡anci?

rudeÌ naÌmeÌŒstiÌ

  • Skvostné velkolepé chrámy, jako je chrám Vasila Blaženého, dále monumentální Rudé námÄ›stí anebo tÅ™eba Kreml – v MoskvÄ› je spousta míst, které musíte vidÄ›t na vlastní oÄi
  • Relaxace v zeleni – vÄ›dÄ›li jste, že Moskva je vyhlášená svými rozlehlými a udržovanými parky? OdpoÄiňte si po historických toulkách na příjemné travnaté ploÅ¡e.
  • Po stopách literatury, aneb jména jako Gogol, Tolstoj, ÄŒechov nebo tÅ™eba PuÅ¡kin zná asi každý z nás.
  • Ruská pohostinnost – jestli je nÄ›co vÄ›hlasné, tak právÄ› ruská pohostinnost. Užijte si příjemné chvilky s místními, poznejte chutnou místní kuchyni a nezapomeňte ochutnat místní vyhlášenou vodku, díky které vznikl nejeden povedený vtip.
  • Je to mÄ›sto plné kontrastů, ve kterém najdete pozůstatky komunistického režimu, ale také moderní mrakodrap, které byste zde rozhodnÄ› neÄekali. Na kontrasty tu narazíte na každém kroku.

letadlo ve stiÌnu

PoÅ™iÄte letenky a zaÅ™iÄte víza

Není to ani tak dávno, co byla Moskva pomÄ›rnÄ› Å¡patnÄ› dosažitelnou destinací. Nízkonákladové spoleÄnosti se o tuto lokalitu příliÅ¡ nezajímali. To se vÅ¡ak již zmÄ›nilo, a dnes se můžete do Moskvy dostat pomÄ›rnÄ› komfortnÄ›, a dokonce i za skvÄ›lou cenu. Letenky do Moskvy můžete najít buÄ na stránkách vámi vybraných leteckých spoleÄností, anebo si je nechat najít prostÅ™ednictvím praktického a intuitivního vyhledávaÄe. Ten vám pÅ™edstaví výsledky ze stránek vÅ¡ech spoleÄností, které do této destinace cestují. Budete si tedy moci vybrat z mnoha výsledků ten, který vám bude vyhovovat nejvíce.