Léto je už za chvíli tady a s ním pÅ™ichází na Å™adu období dovolených, na které se mnoho z nás těší snad už od Vánoc. JeÅ¡tÄ› pÅ™ed odjezdem je ale potÅ™eba zařídit nÄ›kolik nezbytností a vÅ¡e řádnÄ› naplánovat. Pokud budete mít vÅ¡e do puntíku naplánované, pÅ™ed cestou nebo bÄ›hem ní už vás nemůže nic pÅ™ekvapit a vy si užijete dovolenou bez neÄekaných a nepříjemných událostí.

dopravní letadlo

ZabezpeÄí domácnosti na prvním místÄ›

Už jako malí jsme Äasto slýchávali, že odjezd na dovolenou by nemÄ›l být událostí pro celé mÄ›sto. Je málokterý zlodÄ›j pak nechá hozen rukavici bez povÅ¡imnutí. Ideální je pÅ™ed odjezdem na dovolenou poprosit hodné sousedy nebo přátelé, které na byt dohlédnou bÄ›hem vaší nepřítomnosti, zalijí kvÄ›tiny, případnÄ› pohlídají domácí mazlíÄky. Pokud ve své blízkosti nikoho takového nemáte, zvažte pořízení domácího alarmu, který spolehlivÄ› odradí případné nezvané návÅ¡tÄ›vníky.

Hned po zabezpeÄení domácnosti je zajiÅ¡tÄ›ní elektÅ™iny, plynu a vody. PÅ™ed odjezdem nezapomeňte uzavřít přívod plynu, vytáhnout z elektrické sítÄ› ne nezbytnÄ› nutné přístroje, v lepším případÄ› vypnout jistiÄe a nakonec i přívod vody do domu, jelikož nikdy nevíte, co se může za dobu vaší nepřítomnosti odehrát.

Letenky, cestovní pojištění a důležité doklady

Pokud chceme letenky levnÄ›, je nutná jejich dřívÄ›jší koupÄ›. Pokud necháme koupi letenek na poslední chvíli, musíme chtÄ› nechtÄ› poÄítat s vyšší cenou.

Äekání na letiÅ¡ti

Hned po koupi letenek pÅ™ichází na Å™adu kontrola vÅ¡ech dokladů. Propadlý pas je snad pro každého noÄní můrou, nezapomeňte ho proto vÄas zkontrolovat.

A v neposlední Å™adÄ› jistÄ› oceníte cestovní pojiÅ¡tÄ›ní, které vás chrání pÅ™ed v případÄ› úrazu. Náklady na lékaÅ™e mohou být v nÄ›kterých destinací pomÄ›rnÄ› vysoké a bez platného pojiÅ¡tÄ›ní se vám Äasto lékaÅ™ské pomoci ani nedostane. RozhodnÄ› nespoléhejte na svojí opatrnost.