Kompaktní zářivky stále patří k hojnÄ› využívaným zdrojům svÄ›tla. I pÅ™es své Äetné výhody úspory energií, příjemného svÄ›tla teplých i studených odstínů a vysokého indexu podání barev mají jednu nevýhodu – obsahují rtuÅ¥. Jedná se vÅ¡ak o velice malé množství.osvÄ›tlení interiéru pokoje
Víte, že nejhorší ze vÅ¡eho je panika? Je to stav mysli, kdy je odpojeno racionální uvažování a obvykle dochází k nepÅ™iměřeným reakcím v důsledku nepochopení závažnosti a objektivity dané situace. Jestliže se rozbije kompaktní, ale tÅ™eba i stará lineární zářivka, nejste v přímém ohrožení života, a to dokonce ani malé dÄ›ti. Obsah rtuti je uvnitÅ™ banÄ›k opravdu malý, mnohem vÄ›tší nebezpeÄí pÅ™ipadá v úvahu u rtuÅ¥ových teplomÄ›rů. RtuÅ¥ je navíc těžký kov, rychle klesá k zemi, vÄ›tÅ¡inou se zdržuje na vnitÅ™ní stranÄ› rozbitého skla a intenzivním vÄ›tráním snížíme koncentraci zbytkových rtuÅ¥ových par v ovzdušíosvÄ›tlení kadeÅ™nického salonu

Jak si poÄínat pÅ™i rozbití kompaktní zářivky

  • Dbejte, aby se v místnosti zbyteÄnÄ› nikdo nezdržoval, zvláštÄ› zvířata a dÄ›ti, a důkladnÄ› ji vyvÄ›trejte, nejlépe s průvanem, po dobu zhruba 20 minut. VÄ›tÅ¡ina stopového množství těžkého kovu ve formÄ› páry unikne průvanem z okna a zbytek se usadí na podlaze.
  • V gumových rukavicích posbírejte rozbité kousky skla a vkládejte je do uzavíratelné nádoby, nejlépe sklenice se závitem. Dobrým pomocníkem bývá izolepa, na kterou se sklo bezpeÄnÄ› zachytí, a to jak z koberců, tak i dlaždic nebo plovoucí podlahy. Nádobu pak uzavÅ™ete a co nejdříve ji odneste na svÄ›rné místo nebezpeÄného odpadu.
  • Na pevné podlaze je pak vhodné v gumových rukavicích místo setřít vlhkou utÄ›rkou, kterou pak po použití pÅ™idáme do sbÄ›rné nádoby.
  • U koberců e pak musí provést odsávání zbytků drobných Äástic, které jsme neposbírali v rukavicích nebo lepicí páskou. Hubici důkladnÄ› otÅ™eme vlhkým hadříkem, vyjmeme sáÄek s filtrem a ty již můžeme vyhodit do komunálního odpadu. Výhodou jsou koberce kusové a máme-li možnost provádÄ›t oÄistu venku – rychleji se zbavíme rtuÅ¥ových par.