Chodba je ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů prostor, kde se příliÅ¡ nezdržujeme. I tak zde není vhodné podceňovat umístÄ›ní svítidel. I pÅ™i pÅ™esunu z jednoho místa na druhé, byste mÄ›li mít dostatek svÄ›tla, tak aby nedoÅ¡lo k případnému zranÄ›ní. Navíc intenzita svÄ›tla by mÄ›la být podobná jako v ostatních místnostech, tak vaÅ¡e oÄi nebudou zbyteÄnÄ› vystaveny svÄ›telnému Å¡oku.Vstupní hala

Chodby bývají ? Äasto velmi úzké, a to hlavnÄ› v bytech, kde nabízí jen minimum prostoru. VÄ›tÅ¡inou nedisponují ani potÅ™ebným pÅ™irozeným osvÄ›tlením a tak jedinou možností je osvÄ›tlení umÄ›lé. PÅ™i volbÄ› správného osvÄ›tlení tak dbejte na úsporu místa a zároveň dostatek osvÄ›tlení.

Bodová světla jako úspora v prostoru

Pokud bychom měli vyzdvihnout jedno ideální osvětlení do úzké chodby, byly by to právě bodovky. Jsou totiž zabudované přímo ve stropě a díky tím šetří místo. Hodí se i do místností s nižšími stropy, což se o závěsných světlech říci nemůže. Je tedy téměř nemyslitelné, že byste mohli o světlo i v případě nízkého stropu zavadit. Pokud ale máte naopak příliš vysoké stropy a chtěli byste je optický snížit, právě v takovém případě se hodí závěsní svítidla.Osvětlená chodba

Bodová svÄ›tla mají tu výhodu, že dokážou naráz osvÄ›tlit velký prostor, je to právÄ› z důvodu jejich umístÄ›ní blízko stropu. Bodová svÄ›tla můžete doplnit o nástÄ›nné pÅ™edsazené svÄ›tla, které mohou dotvoÅ™it charakter celého prostoru. Pokud si potrpíte na speciální osvÄ›tlení, rozhodnÄ› se poohlédnÄ›te po obrazových svítidlech. Ty dokážou naráz posvítit na cestu i na obraz. Krom kvalitního osvÄ›tlení, bude potÅ™eba i úÄinný svÄ›telný zdroj, poohlédnÄ›te se po kruhové zářivkové trubici 2gx13, která disponuje vysokou svítivostí, a pÅ™itom dokáže Å¡etÅ™it energii. Pokud máte Å¡irokou chodbu, můžete zvolit i osvÄ›tlení v podobÄ› stojících lamp.