Asi každý chce uspoÅ™it co nejvíce to je jde. PÅ™eci jen, každá koruna se poÄítá. OvÅ¡em v poslední dobÄ› je to Äím dál tím složitÄ›jší, jelikož platy nerostou tak jak mÄ›ly, ale zdražuje se rychlostí svÄ›tla. A to platí jak o potravinách, tak i o dalších komoditách, elektrickou energii nevyjímaje. Chcete-li tedy uÅ¡etÅ™it alespoň pár stovek, musíte vymyslet plán, jak toho co nejefektivnÄ›ji docílit. Co se týÄe konkrétnÄ› úspor u elektÅ™iny, můžete se v podstatÄ› vydat dvÄ›ma způsoby.
led žároviÄky
První je trochu drakonický. SpoÄívá hlavnÄ› v tom omezit používání elektrospotÅ™ebiÄů na nezbytné minimum, což může v koneÄném důsledku znamenat snížení životní úrovnÄ›. Druhý způsob je mnohem mírnÄ›jší, ale znamená vyšší poÄáteÄní náklady.
Jde o to vyměnit vaše dosavadní světelné zdroje za novější typy, které jsou daleko šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale co je důležitější, hlavně k obsahu vaší peněženky. Ideální je, aby vaše nová světla měla podobu led žárovek e27, které jsou úsporné a zároveň nejsou příliš drahé.
Jedná se o jeden z nejménÄ› energeticky nároÄných zdrojů, které se u nás dají standardní cestou a za sluÅ¡né peníze sehnat. Led žárovky samozÅ™ejmÄ› nejsou žádnou žhavou novinkou. I na naÅ¡em trhu je možné je koupit již dlouhá léta, ale v souÄasnosti, kdy je elektÅ™ina zdaleka nejdražší, je jejich koupÄ› vyloženÄ› nezbytnou investicí, tedy alespoň v případÄ›, že nechcete vyhazovat zbyteÄnÄ› peníze z oken.
Sviťte levněji
KonkrétnÄ› typ e27 je navíc cenovÄ› velice výhodný. Tento druh svÄ›tel se dá koupit za cenu v řádech desetikorun, což není žádná hrůza, i kdybyste kupovali žárovky pro celý byt. To se koneckonců vyplatí, jelikož Äím více svÄ›tel vymÄ›níte, tím vyšší úspory budete v koneÄném důsledku evidovat. StejnÄ› jako konkurence, i led osvÄ›tlení je vhodné do lampiÄek i lustrů.