Jdete do obchodu s elektronikou, anebo do klasického supermarketu, a vhodíte do nákupního košíku docela obyÄejnou LED žárovku se závitem E27. Anebo si ji objednáte v nÄ›kterém specializovaném e-shopu. Zaplatíte za ni pár desítek korun a máte doma spolehlivé Å™eÅ¡ení umÄ›lého osvÄ›tlení s velmi dlouhou životností déle než 20 tisíc hodin, s odstínem barvy, kterou si pÅ™ejete, a zároveň s velmi nízkým odbÄ›rem elektÅ™iny (jistotu máte pÅ™edevším tehdy, zvolíte-li osvÄ›dÄeného znaÄkového výrobce). Takový výrobek vypadá zdánlivÄ› jednoduÅ¡e – plastová baňka, kovový závit – nic zvláštního. Než se vÅ¡ak mohlo nÄ›co takového vůbec zrodit, natož být dostupné v obchodní síti v miliardách kusů na celém svÄ›tÄ›, musely ujít vÄ›decké týmy velmi zdlouhavou a namáhavou cestu.pÄ›tiramenný závÄ›sný lustr.jpg

Bílému světlu dlouho scházel svit modré diody

Objevu modré diody vdÄ›Äíme za bílé svÄ›tlo LED žárovek – první LED diody se zaÄaly průmyslovÄ› vyrábÄ›t pÅ™ibližnÄ› v polovinÄ› dvacátého století, tehdy vÅ¡ak Å¡lo pouze o signalizaÄní polovodiÄe Äervené a pozdÄ›ji i zelené barvy. Vyrobit svítící diody o nízkém výkonu se tehdy daÅ™ilo z laboratorních podmínek pÅ™enést do praxe vzhledem k tomu, že bylo snadné zpracovat emitující prvky, z nichž diody sestávaly, pÅ™evážnÄ› Å¡lo o fosfor , arsen a galium.rozsvícené žárovky v lustru.jpg
Poslední zmiňovaný prvek je nejdůležitÄ›jší složkou, která stojí za podstatou modré diody, ta byla potÅ™ebná k vytvoÅ™ení bílého svÄ›tla (složeného ze tří barev RGB – red, green, blue – Äervená, zelená a modrá). Ale modrou diodu nebylo tak snadné vyrábÄ›t tak, aby byla spolehlivá a stabilní. VÄ›dcům trvalo déle než dvacet let, než se podaÅ™ilo zhotovit první LED žárovku Lightpark vydávající bílé svÄ›tlo, bylo to až v první polovinÄ› 90. let. Zajímavostí je, že vůbec první modrý svítící polovodiÄ spatÅ™il svÄ›tlo svÄ›ta v nÄ›mecké laboratoÅ™i již velmi dávno – dva roky pÅ™ed vypuknutím druhé svÄ›tové války.