Spolehlivost na prvním místě

Spolehnout se na technické vybavení vozidla je to první, co nás zajímá v okamžiku, kdy usedáme za volant. Kabina vozu se musí stát bezpeÄným zázemím, abychom se dopravili do cíle naší cesty bez úhony a ve zdraví. Zajímá nás nejen stav podvozku, karosérie, pohonné a brzdové soustavy, ale také svÄ›tlometů. Záleží tedy také na tom, jaký svÄ›telný zdroj se v nich nachází, co lze od nÄ›j oÄekávat, a jak dlouho bude schopen vydávat dostatek umÄ›lého svÄ›tla pro bezpeÄnou jízdu.

A v tomto bodě se řada výrobců autožárovek rozchází a ne každý vám garantuje to, co bychom od osvětlovací techniky vyžadovali.
přední světla BMW

Rozdíl ve světelném toku

SvÄ›telný tok je parametr, který nás informuje o tom, kolik svÄ›telné energie je zdroj schopen vydat za jednotku Äasu. ZnaÄí se v lumenech a pro vÅ¡echny žárovky do pÅ™edních svÄ›tlometů platí jednotná maximální povolená hodnota 1500 lumen. VÅ¡ichni výrobci musí tuto hodnotu dodržet, neboÅ¥ je stanovena zákonem. Bohužel to vÅ¡ak neplatí o minimálním osvitu, který limitován není, a může se tedy stát, že v obchodÄ› sáhnete po výrobku se svÄ›telným tokem napÅ™. 1200 lumen, a je pak ohrožena bezpeÄnost nejen vaÅ¡e, ale i vÅ¡ech ostatních osob, které jsou souÄástí silniÄního provozu.

Tento parametr nepodceňujte, ověřte si jej již pÅ™ed zakoupením výrobku, ale jistotu ideálního množství vyzaÅ™ovaného svÄ›tla máte v podstatÄ› jen u znaÄkových autožárovek. Například výrobci Philips a Osram zaruÄují u vÅ¡ech typů halogenových žárovek jak potÅ™ebnou délku svÄ›telného kuželu, tak i intenzitu osvitu.
jízda v osvětleném tunelu

Minimální poÄet reklamací

NÄ›které e-shopy mají u vybraných druhů zboží oznaÄeno množství reklamací a tím výraznÄ› pÅ™ispívají k výbÄ›ru vhodných produktů k zakoupení. Nízký poÄet reklamovaných vad a pÅ™edevším zajiÅ¡tÄ›né záruÄní podmínky s bezproblémovým průbÄ›hem reklamaÄního řízení oÄekávejte opÄ›t u znaÄkových výrobců autožárovek, jimiž jsou napÅ™. Philips, Osram, Tungsram a Bosch. Pro tyto mamutí výrobní giganty je důležité pÅ™edevším zachování dobrého jména spoleÄnosti a tím pádem zajiÅ¡tÄ›ní spokojenosti samotného zákazníka.