Technologie polovodiÄových LED diod postoupila kupÅ™edu mílovými kroky a dnes již běžnÄ› lidé využívají velmi výkonných zdrojů, které dokážou zastoupit i nejsilnÄ›jší dosud známé výrobky – vysokotlaké výbojky. PrávÄ› výkonnost vÄ›tÅ¡inou rozhoduje o výbÄ›ru vhodného typu.

osvětlení městské radnice

ZnaÄnou roli pÅ™i výbÄ›ru hraje výkon

Vlastnosti halogenových reflektorů a jejich nástupců na principu LED diod vÄ›tÅ¡ina zájemců o tyto technologie dobÅ™e zná. Příkon, délka životnosti, barevné podání a technické provedení konstrukce svítidla a krytu, to jsou základní parametry, s nimiž se seznamujeme pÅ™i výbÄ›ru hned na poÄátku, zároveň nás vÅ¡ak zajímá, jak silný zdroj pro jaké úÄely nasadit.
Nízké výkony – efektivita LED diod je mnohem vyšší než u halogenových reflektorů, to se také odráží na nižší spotÅ™ebÄ› elektrického proudu. Nejnižší příkon tÄ›chto svÄ›telných zdrojů v rozmezí 10 – 20 Wattů dokáže zajistit dostatek umÄ›lého svÄ›tla pro běžné osvÄ›tlení příjezdové cesty u garáže, terasy, pergoly, Äásti zahrady, přístupového chodníku. Výhodná je i kombinace s pohybovým Äidlem vzhledem k tomu, že polovodiÄe netrpí Äastým rozsvÄ›cením a zhasínáním.
StÅ™ední výkony – stÅ™ed tvoří LED halogeny ligtpark.cz O příkonu 30 – 50 Wattů, využití nachází pÅ™evážnÄ› jako pracovní zdroje pro stavební a montážní Äinnosti, nejÄastÄ›ji jako pÅ™enosné se stojanem nebo závÄ›sné. Pro tyto úÄely jsou dostaÄující, aniž by bylo nutné využívat jiný přídavný zdroj, a zároveň neoslňují. PÅ™edstavují ekvivalent klasických zdrojů 150 – 300 W.osvÄ›tlení muzea
Vysoké výkony – v rozmezí od 50 do 250 Wattů slouží pro instalaci k osvÄ›tlování fasád budov, reklamních ploch (billboardů), historických památek, mÄ›stských hradeb a menších ploch veÅ™ejného prostranství.
Extrémní zdroje – vÄ›tÅ¡inou do 500 W nahrazují sodíkové a metalhalogenidové vysokotlaké výbojky na sportoviÅ¡tích, v průmyslových objektech, veÅ™ejných prostorách a podél silniÄních tahů. Prozatím je vÅ¡ak stále výhodnÄ›jší ponechat v tÄ›chto prostorách stávající svítidla na principu výbojek vzhledem k zavedené výrobÄ› a nízkým výrobním i provozním nákladům.