Metalhalogenidové

Na vývojové Å™adÄ› nejmladší zdroje svÄ›tla tohoto typu. Jejich velkou pÅ™edností je pÅ™ijatelná barva bílého svÄ›tla, která se pÅ™ibližuje dennímu sluneÄnímu svitu. Zároveň jde o velmi výkonné osvÄ›tlení a tÄ›chto dvou vlastností se využívá ve velmi Å¡irokém spektru Äinností a míst.
Můžete se s nimi setkat takříkajíc denně, zvláště ve městech, kde se instalují na fotbalových, hokejových a atletických stadionech, v plaveckých bazénech, v nákupních centrech, na frekventovaných dopravních uzlech, na vlakových nádražích a na většině pracovišť dělnických profesí typu výrobních a montážních hal. Chladný odstín umělého světla metalhalogenidových výbojek podporuje aktivitu a pro práci, sport a cestování je ideální. Lze je také velmi dobře stmívat.

světla

Sodíkové

UvnitÅ™ sklenÄ›né baňky pÅ™evažuje sodík, který vytváří velmi příjemný teplý oranžový nádech. Ten je ideální pro osazování lamp pouliÄního osvÄ›tlení v obytných zónách. Má nesporný pozitivní vliv na zdravý spánek, pÅ™i této teplotÄ› chromatiÄnosti (cca 3000 K) se totiž výraznÄ› nesníží tvorba melatoninu a nenaruší se tím pádem pÅ™irozený denní rytmus. Bylo prokázáno, že chladné barvy veÅ™ejného osvÄ›tlení naopak způsobují problémy s nespavostí, s usínáním, zkracují Äas potÅ™ebný k regeneraci a mohou vyústit až ve vážné zdravotní problémy.
Tyto zdroje jsou stále nejvýkonnÄ›jší osvÄ›tlovací technikou a spolu s velmi dlouhou životností až 25 tisíc hodin a pomÄ›rnÄ› nízkou cenou a nízkými náklady na údržbu zaujímají dominantní postavení v osvÄ›tlování exteriérů, zejména v ulicích a podél silniÄních tahů.

osvětlení

Rtuťové

Kvůli obsahu jedovaté rtuti se jejich význam ponÄ›kud ztrácí, ovÅ¡em nÄ›kteří výrobci opÄ›t uvedli na trh inovované modely s nízkým příkonem, delší životností, vyšší svítivostí a pÅ™edevším jako téměř Å¡irokospektrální zdroje napodobující denní sluneÄní svit. Jejich význam se tedy jeÅ¡tÄ› úplnÄ› nevytratil.