Na zaÄátek nutno říci, že umístÄ›ní zásuvek je mnohem složitÄ›jší problém, než se na první pohled zdá. Je totiž nutné mít vÅ¡e rozmyÅ¡lené již pÅ™i instalaci elektrického vedení. Tím samozÅ™ejmÄ› vzniká otázka: kudy vést kabely, abychom mohli dát zásuvky schneider na vhodná místa? A kde vůbec budou ona vhodná místa?rozmístÄ›ní zásuvek u pódia.jpg

V první Å™adÄ› je tÅ™eba uvážit rozmístÄ›ní elektrických spotÅ™ebiÄů v místnosti. To může být ponÄ›kud těžký úkol, koneckonců můžete pozdÄ›ji názor zmÄ›nit. PÅ™esto existuje nÄ›kolik základních bodů. Například televizi nejspíše nebudeme dávat naproti jasnému oknu. A vÄ›ci jako rychlovarná konvice Äi mixér budeme nejspíše používat na kuchyňské lince. Její umístÄ›ní se zase řídí tím, kde je vývod vody a odpadu.

Je pravda, že existuje Å™eÅ¡ení v podobÄ› prodlužovacích kabelů, avÅ¡ak buÄme upřímní, nevypadá nejlépe, když pÅ™es nÄ› musíte pÅ™eskakovat, pokud jsou nataženy v prostoru. NehledÄ› na to, že pÅ™edstavují riziko pro dÄ›ti a pÅ™edevším domácí mazlíÄky, kteří ho mohou brát jako hraÄku ke žvýkání. To může vést k tragédii. NehledÄ› na to, že je velmi snadné je poÅ¡kodit i pÅ™i běžném úklidu.

Dále je nutno se pÅ™ed instalací rozmyslet, kolik spotÅ™ebiÄů tam bude ve stejnou chvíli zapojeno. Například v obývacím pokoji to může být televize, DVD pÅ™ehrávaÄ, případnÄ› další přístroje. Podle toho je tÅ™eba uzpůsobit poÄet zásuvek.

Zvláštní pozornost je potÅ™eba vÄ›novat koupelnÄ›. AÄ nás různé filmy pÅ™esvÄ›dÄuji o opaku, rozhodnÄ› není dobrý nápad používat jakýkoliv elektrický spotÅ™ebiÄ bÄ›hem koupele. A i když tam nebudete mít nic zapojeného, i malá kapka, která se do zásuvky dostane, může způsobit zkrat. Na druhou stranu je fakt, že elektrické spotÅ™ebiÄe v koupelnÄ› používáme. Namátkou to může být fén Äi elektrický zubní kartáÄek. Už z tohoto důvodu je jasné, že elektrickou zástrÄku zde potÅ™ebujeme. Je vÅ¡ak vhodné ji umístit co nejdále od vany Äi sprchového koutu. Ideální se potom jeví pozice poblíž umyvadla, kde obvykle bývá umístÄ›no zrcadlo.ilustrace použití zásuvky.png

Pokud jde o kancelářské prostory, zde je situace podobná. Zde je však potřeba zvláště dbát na to, aby nerušila celkový dojem a byla pokud možno skryta. Rozhodně nepůsobí dobře, když klient musí při chůzi dávat pozor na kabely.

A pokud jde o obchody, tady je nejdůležitÄ›jší pÅ™edevším bezpeÄnostní hledisko. Musíme si uvÄ›domit, že mnoho rodiÄů bere na nákup své malé potomky, a ti jsou zvÄ›daví. ÄŒasto také strkají prstíky tam, kam nemají. PÅ™esto jsou i zde zásuvky potÅ™eba, například pro zapojení chladicích Äi mrazících zařízení. Je tedy nutné je umístit skrytÄ›, aby nelákaly zvÄ›davé dÄ›ti.

Doufám, že vám rady uvedené v tomto Älánku pomohly, a že se vám bude lépe vybírat místo, kam elektrickou zásuvku umístíte. UÅ¡etří vám to spoustu starostí v budoucnu.