Rozhodnutí, jakou autožárovku do pÅ™edních svÄ›tlometů namontovat, je plnÄ› v režii každého majitele Äi provozovatele vozidla.

Doba životnosti versus bezpeÄnost provozu na silnici

PÅ™ed půl stoletím to mÄ›li Å™idiÄi motorových vozidel jednodušší, nemuseli se rozhodovat, jakou žárovku do pÅ™edních svÄ›tlometů nainstalovat, ostatnÄ›, jednodušší situace byla svým způsobem v automobilovém průmyslu obecnÄ›. VyrábÄ›lo se jen nÄ›kolik typů vozidel, svÄ›tlomety byly snadno demontovatelné, výmÄ›nu žárovek zvládl každý bÄ›hem nÄ›kolika minut a v prodejnách „Mototechny“ byly k dostání pouze základní modely v jedné typové Å™adÄ›, obvykle i s jednotným typem patice.noÄní provoz na dálnici
Dnes je nám nabízena celá Å™ada autožárovek H7 Lightpark.czod mnoha výrobců a tržní prostÅ™edí udržuje neustálý tlak na kvalitu a dostupnou cenu, to ovÅ¡em Å™idiÄům příliÅ¡ rozhodování neusnadní – aÄkoliv si mnozí z nás uvÄ›domují, že kvalitu můžeme oÄekávat pÅ™edevším u znaÄkových žárovek, musíme nakonec zvolit, jaké z nich dáme pÅ™ednost.

Pokládejte sami sobě otázky, které vám usnadní volbu vhodné žárovky

A zde je tÅ™eba zvážit způsob jízdy, jaký v naÅ¡em případÄ› pÅ™evládá, a co preferujeme: Jezdíme ÄastÄ›ji v noci nebo v průbÄ›hu dne? Odehrává se vÄ›tÅ¡ina naÅ¡ich cest na osvÄ›tleném silniÄním úseku, anebo se pohybujeme pÅ™evážnÄ› na silnicích druhé a tÅ™etí třídy, s nezpevnÄ›nou krajnicí, kde se nemůžeme spolehnout ani na stÅ™ední dÄ›licí pruh? StaÄí nám standardní osvit, nebo radÄ›ji zvolíme více svÄ›tla, i za cenu kratší životnosti a ÄastÄ›jší výmÄ›ny žárovek? Preferujeme co nejménÄ› zásahů do svÄ›tlometů a tím pádem velmi dlouhou životnost žárovek? Máme potíže se zrakem, Å¡eroslepostí, nosíme dioptrické brýle nebo kontaktní ÄoÄky a pÅ™i snížené viditelnosti se nám hůře řídí?veÄerní jízda s rozsvícenými svÄ›tly
RadÄ›ji si sami sobÄ› položte otázek více, než se rozhodnete, kterým autožárovkám dáte pÅ™ednost. Šíře sortimentu znaÄkových výrobků je dnes dostateÄná pro každého Å™idiÄe a jeho specifické nároky.