Výbojek existují stovky typů, jež se liší médiem uvnitÅ™ vysokotlakých (příp. nízkotlakých) banÄ›k. VÅ¡echny mají jeden spoleÄný znak – velmi vysoký výkon, který dosud nebyl pÅ™ekonán žádným jiným svÄ›telným zdrojem. A právÄ› množství umÄ›lého svÄ›tla, které dokáže pokrýt velkou plochu osvÄ›tlovaných pÅ™edmÄ›tů, se využívá pro zajiÅ¡tÄ›ní optimálních podmínek pro pÄ›stování rostlin ve sklenících.bílé kvÄ›ty orchidejí

Výbojky pro pěstování rostlin

VeÅ¡keré rostliny potÅ™ebují ke svému životu dostatek svÄ›tla. Ve volné přírodÄ› se každý rostlinný druh pÅ™izpůsobí prostÅ™edí, v nÄ›mž žije, ale v umÄ›lých skleníkových podmínkách je nutné kromÄ› potÅ™ebné vlhkosti a teploty dodávat i svÄ›telnou energii z pomocných zdrojů. NejÄastÄ›ji se pro tyto úÄely používají výbojky, mají velmi vysoký mÄ›rný výkon a jejich poÅ™izovací cena je pro pÄ›stitele výhodná. PÅ™edností výbojek je také již zavedený technologický postup výroby, který umožňuje snížit cenu výrobků na minimum, a nízké ceny výbojek příznivÄ› ovlivňuje i rozsáhlé konkurenÄní prostÅ™edí mezi producenty.
Fáze růstu – pro růstové období je velmi důležité dodávat rostlinám hlavnÄ› kratší vlnové délky svÄ›telného spektra, tedy chladnÄ›jší odstíny modré barvy. Ideální jsou buÄ metalhalogenidové výbojky, anebo plnospektrální zdroje svÄ›tla, které jsou využitelné i pro tvorbu kvÄ›tů. V praxi se vÅ¡ak osvÄ›dÄily i nÄ›které speciální sodíkové výbojky, vyzaÅ™ující pÅ™evážnÄ› teplé barevné odstíny, doplnÄ›né o namodralé svÄ›tlo. Jsou to napÅ™. typové Å™ady Plantastar od výrobce Osram.skleník v soukromém zahradnictví
Fáze kvÄ›tu – pro tvorbu kvÄ›tů se hodí spíše teplé, bílo žluté až oranžové svÄ›tlo vysokotlakých sodíkových výbojek. NejÄastÄ›ji jsou to výbojky se závitem E40 a s příkonem 600 W. SvÄ›telný tok odpovídá spotÅ™ebÄ› elektrického proudu a je opravdu enormní, necelých 100 tisíc lumen. Sodíkové výbojky urÄené pro kvetení mají teplotu chromatiÄnosti pÅ™ibližnÄ› 2000 K a jejich životnost 10 – 25 tisíc hodin se pÅ™ibližnÄ› shoduje s výrobky urÄenými pro pouliÄní osvÄ›tlení.