Klasické žárovky nás provázely životem po velice dlouhou Å™adu let. Ale vÅ¡echno jednou konÄí a tak už jim bylo pÅ™isouzeno spoÄinout na pomyslném smetiÅ¡ti dÄ›jin. Sice se stále jeÅ¡tÄ› místy prodávají, už vÅ¡ak v takových případech nenesou oficiálnÄ› oznaÄení jako svítidla, ale spíše jako zdroj tepla. Což bylo také příÄinou jejich zákazu – malý podíl elektÅ™iny spotÅ™ebované na svícení a naopak velké energetické ztráty v podobÄ› zbyteÄného tepla.LED lampa
OvÅ¡em zatímco na klasické žárovky civilizovaná Äást lidstva zanevÅ™ela, na jejich moderní družky, tedy LED žárovky, nikoliv.
Dnes prodávané LED žárovky totiž postrádají zmíněné nevýhody žárovek klasických a díky své moderní technologii nalézají plným právem své uplatnění právě tam, kde původní žárovky musely vyklidit pole.
Tyto jsou totiž nenároÄné, co se spotÅ™eby týká, vystaÄí si nÄ›kdy tÅ™eba i s pouhou desetinou toho, co by spotÅ™ebovávaly jejich pÅ™edchůdkynÄ›. A navíc i podstatnÄ› déle vydrží, v nÄ›kterých případech tÅ™eba i patnáct let alias patnáct tisíc hodin provozu, což je Äiní zajímavými i navzdory tomu, že jsou pÅ™ece jenom dražší než bývalá klasika.LED žárovka
LEDky jsou zkrátka svým uživatelům sympatické výraznou úsporou energie, jež se promítá i do ceny, již tito musí platit za elektÅ™inu. Každý si může svítit, jak je mu jenom libo, a to aniž by se finanÄnÄ› zruinoval. To vÅ¡ak pochopitelnÄ› pouze v případÄ›, kdy zvolí kvalitní produkt od renomovaného výrobce. Protože jak už tomu tak bývá, najdou se i mezi dodavateli moderních technologií i Äerné ovce, jejich výrobky neodpovídají ani zdaleka tomu, co je od nich oÄekáváno.
A proto se vÅ™ele doporuÄuje sázet na výrobce jako Osram, Megaman nebo Philips, kteří jsou sázkou na jistotu. A pokud si ÄlovÄ›k vybere z jejich produkce to, co má správný svÄ›telný tok a index podání barev, co má správnou teplotu svÄ›tla i správný typ závitů a patic, nebude nikdy litovat.