Napadlo vás nÄ›kdy, že by ve vaÅ¡em životÄ› mohly hrát pomÄ›rnÄ› podstatnou roli zásuvky a vypínaÄe? Ano, je tomu tak, a zdaleka se nejedná pouze o jejich praktický význam, který je samozÅ™ejmé důležitý a neopomenutelný, ale jde také o to, jak tato drobná elektronika do vaší domácnosti zapadne.

zásuvka

O tom by vám mohl bohatÄ› vyprávÄ›t každý, kdo doma vyslovenÄ› trpí pohledem na svou barevnÄ› omalovanou stÄ›nu, ze které svítí https://www.databazeknih.cz/knihy/hvezdy-sviti-z-vysky-8666 do daleka studenÄ› bílý spínaÄ osvÄ›tlení anebo tÅ™eba zásuvka. Což o to, pokud jde o nevkusné zásuvky, tak ty ÄlovÄ›k jeÅ¡tÄ› nÄ›jak schová, tÅ™eba za drobné kusy nábytku. OvÅ¡em pokud jde o vypínaÄe, tak s tÄ›mi mnoho nenadÄ›láte, protože ty už z podstaty vÄ›ci musí být na viditelném a snadno dosažitelném místÄ›. Co vám tedy zbývá v případÄ›, kdy je chcete sladit se zbytkem interiéru? Můžete je tÅ™eba vlastnoruÄnÄ› a pomÄ›rnÄ› pracnÄ› omalovat anebo polepit vhodnou tapetou. A koneÄnÄ› to můžete udÄ›lat i úplnÄ› jinak a snadno: když si pořídíte praktické, a pÅ™edevším dokonale promyÅ¡lené zásuvky a vypínaÄe schneider unica, budete si moci zvolit tu pravou barvu i tvar, které vám pÅ™ijdou vhod.

zástrÄka

Ano, i tak jednoduché to může být, když se nÄ›který z výrobců elektroniky hluboce zamyslí nad tím, co lidé vlastnÄ› chtÄ›jí. Dnes už totiž lidem zdaleka nezáleží pouze na tom, aby jim elektronika dobÅ™e sloužila, ale musí také dobÅ™e vypadat. A to i v případÄ›, kdy se jedná o zdánlivÄ› nepodstatné zásuvky a vypínaÄe. Mezi tÄ›mi totiž jeÅ¡tÄ› do nedávna nebylo příliÅ¡ na výbÄ›r. NicménÄ› díky modulární Å™adÄ› schneider unica už to neplatí. K libovolnému strojku zásuvky Äi vypínaÄe této Å™ady snadno doplníte rámeÄek v libovolné barvÄ› a tvaru. A to jak poprvé, tak i kdykoli jindy, kdy se rozhodnete svou domácnost zmÄ›nit k nepoznání. Spolu s výmÄ›nou mnohých jiných vÄ›cí tak můžete jednoduÅ¡e zmÄ›nit i rámeÄek pouhým zacvaknutím, ke kterému rozhodnÄ› nebudete potÅ™ebovat ani elektrikáře, ani mnoho penÄ›z k nákupu.