Jsou maliÄkosti, na které Äasto zapomínáme. Myslíme na designový nábytek, víme, v jakém tónu by se mÄ›ly nést stÄ›ny bytu, víme, jak bude vypadat podlahová krytina. Ale víme a máme pÅ™edstavu, jak tÅ™eba na vypínaÄe? Víme, jak si pohrát s barvami, víme, co bude ladit s interiérem, víme, jaký typ by se hodil a líbil zrovna nám? Pokud si nevíte rady, jdÄ›te tam, kde vám nabídnou dokonalou paletu barev, typů, funkÄních provedení. S unica vypínaÄi nemůžete udÄ›lat chybu! Výrobky od profesionální firmy, nenechají nikoho na pochybách, že víte, co se nosí i v této oblasti. I jednoduÅ¡e natÅ™enou stÄ›nu oživíte vyladÄ›nou, barevnou zásuvkou. Velká výhoda je, že máte na výbÄ›r nejenom klasické typy, ale i provedení s výstupem například pro internet, Äi televizi. Máme pro Vás pÅ™ipravenou kompletní nabídku, co se hned tak nÄ›kde nevidí!
vyberte kvalitní vypínaÄ

I pro profesionály

Není žádný div, že u nás nenakupují pouze a jenom takzvaní domácí kutilové, ale máme množství zákazníků z Å™ad velkých, profesionálních firem! UrÄitÄ› není těžké uhodnout proÄ asi? Tak bohatý, komplexní a ucelený sortiment, jinde prostÄ› nenajdou. Když k tomu pÅ™ipoÄteme dokonalý design a velkou barevnou Å¡kálu naÅ¡ich výrobků, není co Å™eÅ¡it! Pokud jste jeÅ¡tÄ› nemÄ›li možnost seznámit se s naÅ¡imi produkty, udÄ›lejte to hned a bez zaváhání! Věřte, že budete spokojeni nejen s kvalitou, ale i s vynikajícími cenami. Je jedno jestli chcete komponent v klasické bílé, nebo v tónu TOBACO.
zásuvka na internet
Vždy jsme pÅ™ipraveni a nastartováni vyhovÄ›t i tomu nejnároÄnÄ›jšímu zákazníkovi. NeÄekejte, až VaÅ¡e staré zásuvky doslouží! VÄas si zajistÄ›te výmÄ›nu! Možná nemáte ani ponÄ›tí, jak tento na první pohled drobný detail ozvláštní interiér! V případÄ›, že výmÄ›nu zrealizujete za pomoci odborníka, Å™eknÄ›te mu, co se Vám líbí a co byste chtÄ›li. NaÅ¡e komponenty jsou bezkonkurenÄní jedniÄkou nejen na naÅ¡em, ale i na svÄ›tovém trhu!