Čím doma svítit

Romantika se svíÄkami – solné lampy, aromalampy, stearinové svíÄky, svíÄky ze vÄelího vosku, Äi aromatické svíÄky jsou dobrý tip, jak prožít veÄer skuteÄnÄ› nevÅ¡edním způsobem. Posezení u vybraných druhů kávy a Äajů je v tomto ohledu nesmírnÄ› romantické vzhledem k tomu, že barevný odstín a tepelná energie plamene uklidňuje mysl a navozuje příjemnou atmosféru. NÄ›co takového si můžeme dopřát klidnÄ› každý den, ale pÅ™i svíÄkách nemůžeme ani vaÅ™it, ani studovat nebo manuálnÄ› pracovat. K tomu potÅ™ebujeme studené bílé svÄ›tlo, které nebude navozovat útlum, ale naopak soustÅ™edÄ›ní.vláknová žárovka E27.jpg
Staré Edisonky z vlastních zásob – zákaz prodeje žárovek se žhavicím vláknem způsobil v mnoha domácnostech doslova pozdvižení. Přiživila se na něm i média a lidé nakupovali staré žárovky do zásoby. Jistě mělo svůj význam mít doma z nostalgie v šuplíku několik takových kusů v podobě sběratelských předmětů, ale rozhodně není dobrý nápad zašroubovat je do všech svítidel, a jakmile doslouží, vyměnit je za další z krabice uložené ve sklepě, kde jich je ještě dobrých padesát kousků. Spotřeba energie žárovek s vláknem je obrovská a opravdu není důvod platit za elektřinu víc, než není nutné.
LED žárovky – jedinou nevýhodou pro spotÅ™ebitele byla jeÅ¡tÄ› pÅ™ed pár lety poÅ™izovací cena, která byla ve srovnání s obyÄejnou žárovkou doslova astronomická. Lidé se zdráhali moderní technologii důvěřovat a investovat vÄ›tší sumu do výrobků, s nimiž nemají prakticky žádné zkuÅ¡enosti. Dnes je vÅ¡ak situace odliÅ¡ná, ceny LED žárovek neustále klesají a nejsou tedy ve stínu výhod, které jsou u LED diod zÅ™ejmé – nízká spotÅ™eba elektÅ™iny, velký rozsah barev vyzaÅ™ovaného svÄ›tla, extrémnÄ› dlouhá životnost, minimum tepelného záření, vysoký svÄ›telný tok, absence rtuti a nepříjemného blikání.rozsvícené ploché stropní svítidlo.jpg
Kompaktní zářivky – souÄasné typy s elektronickým pÅ™edÅ™adníkem jsou spolehlivé, neblikají, mají delší dobu životnosti a rychleji pracují na své výkonnostní maximum, než jejich pÅ™edchůdci. Dnes mohou úspěšnÄ› konkurovat LED diodám a lze je využít v domácnosti i na pracoviÅ¡tích.