Řím patří stále k nejnavÅ¡tÄ›vovanÄ›jším evropským lokalitám. Je to dané tím, že má neuvěřitelný fond historických památek, je to kulturní mÄ›sto bez pÅ™edsudků a leží v blízkosti moÅ™e. Je také dobrým výchozím bodem, pokud chcete procestovat jih zemÄ›. Letenky do Říma nabízí nÄ›kolik spoleÄností, a to pomáhá k tomu, aby se daly obstarat levné letenky do říma za velice příznivou cenu a v krátké dobÄ›. Potom staÄí jen sbalit malou taÅ¡ku s nejnutnÄ›jším a za pár hodin sedíte pod sluneÄníkem a vychutnáváte si milované cappuccino tak chutné, jak ho jinde ve svÄ›tÄ› neumí pÅ™ipravit.

Restaurací, cukráren a kaváren je v tomto mÄ›stÄ› tolik, že si budete jen těžko vybírat. Zkuste tÅ™eba vÄ›hlasnou Antico Caffé Greco, kde si dopřával odpoÄinku Goethe a spousta jiných známých svÄ›tových osobností. U kávy si trochu zahÅ™eÅ¡te a ochutnejte nÄ›který z místních zákusků nebo zmrzlinu.

Pokud se chcete na město podívat z jiné perspektivy, zkuste si vyšlápnout víc než 500 schodů do kopule baziliky svatého Petra. Vatikán a Svatopetrské náměstí odsud budete mít jako na dlani. Pohled z výšky si také vychutnáte na pahorku Aventin anebo z terasy u Kapitolu, kde si vychutnáte Koloseum, které se trochu ostýchavě schovává za Forum Romanum.

Coloseum v Římě

Od jara je ve mÄ›stÄ› každoroÄnÄ› velké množství kulturních akcí a Å™ada festivalů. PoÄasí je v této dobÄ› přívÄ›tivÄ›jší než v horkém létÄ›, kdy je lepší trávit dny na nedaleké moÅ™ské pláži s voňavým přímoÅ™ským vánkem. KaždoroÄnÄ› je zde týden kultury, kdy jsou přístupné vÅ¡echny historické památky, muzea a galerie zcela zdarma. Další zajímavou tradiÄní akcí je krátkodobé otevÅ™ení podzemních památek a muzejní noc, kdy si můžete bezplatnÄ› vychutnat atmosféru římských muzeí.

Fontana Trevi

Pro gastro turisty je Řím doslova místem snů. Peníze, které uÅ¡etříte za vstupy do místních památek můžete použít k návÅ¡tÄ›vÄ› nÄ›kterých povÄ›stných restaurací jako je restaurace Sacro a Profano, kde si pochutnáte na skvÄ›lé pizze z dÅ™evÄ›né pece a povÄ›stném italském vínÄ›. V blízkosti fresek na stÄ›nách, které jsou v tomto bývalém kostele zachované, na vás bude dýchat atmosféra starých Äasů. Z mnoha filmů je známá pizzerie La dolce Vita na námÄ›stí Piazza Navona.