Elektroinstalace ve starých domech je Äasto stará, zastaralá a mnohdy i nebezpeÄná. Pokud si necháte elektroinstalaci zrevidovat, tak velice rychle zjistíte, že Äasto není v pořádku. A co se může stát, pokud není elektroinstalace v pořádku? Můžete tÅ™eba vyhoÅ™et, nebo vám vypoví elektÅ™ina v dobÄ›, kdy to budete potÅ™ebovat nejménÄ›. Stará elektroinstalace je poruchová a také s sebou nese více rizik, než elektroinstalace nová. Dříve se používaly dvouvodiÄové systémy, kdy byly používané hliníkové kabely, které Äasto zkratovaly kvůli pÅ™etížení. Pokud máte v plánu výmÄ›nu elektroinstalace v domÄ›, pak poÄítejte s vÄ›tší sumou, není totiž zrovna levná.
elektrický spínaÄ
1. Revize
Revize elektroinstalace probíhá pÅ™ed tím, než vůbec zjistíte, zda je rekonstrukce potÅ™eba. Technik zkontroluje stav elektroinstalace, kabelové rozvody, jejich uložení, materiál, vnitÅ™ní systém rozvodů a používané elektrické spotÅ™ebiÄe. Pokud není elektroinstalace v pořádku, doporuÄí vám kroky rekonstrukce, které je potÅ™eba provést.
2. Rekonstrukce
Pokud je rekonstrukce potÅ™eba, pak je potÅ™eba vytvoÅ™it si plán rekonstrukce. Technik vám sám navrhne vhodné Å™eÅ¡ení rekonstrukce elektroinstalace, kdy je obvykle potÅ™eba vymÄ›nit vÄ›tÅ¡inu elektroinstalace zaráz. Do plánu rekonstrukce je dobré poÄítat s dostatkem zásuvek a vypínaÄů, které budou v domÄ› k dispozici. Pokud chcete mít vÅ¡echno dobÅ™e vychytané, pak plánujte hodnÄ› dopÅ™edu, aÅ¥ jste s rekonstrukcí spokojeni.
béžový elektrický spínaÄ
3. Vyladěné do detailu
Pokud chcete mít elektroinstalaci lehce opravitelnou, pak dbejte na to, aby byla dobÅ™e přístupná, ve zdech zavedená tak, aby se dala lehce vymÄ›nit v případÄ› zkratu Äi jiného problému. PÅ™ed rekonstrukcí si také vyberte zásuvky a vypínaÄe, které se vám budou hodit do domácnosti. Je dobré vybrat je tak, abyste mÄ›li vÅ¡echny vypínaÄe stejné a aby se barevnÄ› i stylem hodily do interiéru vaÅ¡eho domova.