Jsou zařízení, která používáme dennÄ› a dobÅ™e si to uvÄ›domujeme. Sem můžeme zaÅ™adit například žárovky. Pak jsou taková, která prakticky nepoužíváme, a málokdo z nás ví, k Äemu pÅ™esnÄ› slouží. Příkladem může být výbojka. A nakonec existují i taková, jež dennÄ› využíváme, avÅ¡ak prakticky je nevnímáme. PrávÄ› sem patří vypínaÄe Schneider. Kde vÅ¡ude je najdeme?

Není pÅ™ekvapením, že se objevují v každé místnosti, aÅ¥ už se jedná o domácnost, nebo pracovní prostor. Tím asi nejtypiÄtÄ›jším druhem, se kterým se setkáme prakticky vÅ¡ude, je spínaÄ stropního osvÄ›tlení. Najdeme jej prakticky v každé místnosti a používáme jej dennÄ› již od maliÄka. Nikdo nemůže říci, že by jej neznal a nevÄ›dÄ›l, k Äemu slouží.

vypinac1

Pokud se zaměříme pouze na domácnost, pak staÄí jít po jednotlivých místnostech. Zastavme se nejprve v obývacím pokoji. Zde máme poÄítaÄ, televizi, DVD Äi Blu-Ray pÅ™ehrávaÄ a spoustu dalších podobných zařízení. A ta vÅ¡echna mají svůj vypínaÄ.

JdÄ›me dále do kuchynÄ›. Zde jich najdeme jeÅ¡tÄ› více. StaÄí se jen podívat na sporák. Jednotlivé hořáky i trouba, vÅ¡e má svůj vlastní, a je jedno, zda máte plynový Äi elektrický typ, nebo dokonce kombinovaný.

vypinac6

To ovÅ¡em není vÅ¡e. Ani zdaleka ne. Dále tu totiž máme nejrůznÄ›jší kuchyňské spotÅ™ebiÄe, jako je mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, Å¡lehaÄ, mixér, myÄka a mnohé další. Ty vÅ¡echny jsou zapínány a vypínány právÄ› pomocí tohoto zařízení.

Ani v ložnici to nebývá jiné. Zde obvykle opÄ›t najdeme televizi, ale také velmi Äasto stolní lampiÄku, mobilní telefon, budík a spoustu dalších přístrojů.

Pokud jde o práci, pak v kancelářích najdeme poÄítaÄe, tiskárny, skenery, kopírky a mnohé další. V továrnách máme zase stroje a pásy, které montují a pÅ™epravují výrobky. O stropním osvÄ›tlení u vÅ¡ech výše zmínÄ›ných ani nemluvÄ›.

Jak je vidÄ›t, provázejí nás vypínaÄe prakticky celým naším životem, aniž bychom si to nÄ›jak zvlášť uvÄ›domovali. Možná by stálo za to se na chvilku zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Kdo ví, kolik je vÄ›cí, které podobnÄ› pokládáme za samozÅ™ejmé a ani nevnímáme.