OsvÄ›tlení lidé potÅ™ebovali už od http://www.rozhlas.cz/kraje/linka/_zprava/pondeli-naplnene-sny–1730699 dob pravÄ›ku. Kdysi k tomu sloužil otevÅ™ený oheň, zapálené klacky a nakonec pochodnÄ›. Tak tomu bylo až do doby, kdy jsme zjistili, že i nÄ›které druhy plynů mohou hoÅ™et, a díky tomu, že lze ovládat jeho přívod, je možné i regulovat plamen. PÅ™iÅ¡ly první plynové lampy. Ty s námi zůstaly velmi dlouhou dobu, vlastnÄ› až dodnes, aÄ zdaleka ne v té podobÄ›, v jaké je znávali naÅ¡i pÅ™edci.klasický typ podlouhlé zářivky

Další pÅ™elom pÅ™iÅ¡el s vynálezem žárovky. Najednou tu byl zdroj osvÄ›tlení, který byl nejen stabilní, ale také bezpeÄný. Koneckonců jakýkoliv oheň pÅ™edstavuje riziko požáru. Toto nebezpeÄí s nástupem žárovek pominulo. Nastala nová éra.

Vývoj se ale nezastavil. Dalším krokem byly zářivky, tedy trubice naplnÄ›né plynem, který po dosažení urÄité teploty zaÄal zářit. Problém byl, že chvíli trvalo, než požadované teploty dosáhl. To samozÅ™ejmÄ› nevadilo v místech, kde se svítilo téměř neustále, avÅ¡ak pro běžné domácí využití to bylo pomÄ›rnÄ› nevhodné. Není proto divu, že se tento typ příliÅ¡ nerozšířil.

Avšak v posledních letech se tento problém podařilo překonat, stejně jako několik dalších. Výsledkem je kruhová zářivka. Její menší velikost zajišťuje, že netrvá dlouho, než dosáhne svého plného jasu, a navíc má závit dělaný tak, aby pasoval na běžný lustr. Zdálo by se tedy, že cesta je otevřená.

To vÅ¡ak není tak docela pravda. Je tu jeÅ¡tÄ› jedna vÄ›c, kterou se doposud nepodaÅ™ilo pÅ™ekonat, a tou je cena. Proto stále není běžnou souÄástí naÅ¡ich domácností. Kde ji tedy najdeme?

Nejvíce se uplatní tam, kde se svítí prakticky neustále, avšak běžné zářivky se z nějakého důvodu nehodí, například proto, že se jedná o reprezentativní prostory, kam se tento typ osvětlení příliš nehodí. Příkladem mohou být kanceláře.tři kruhové zářivky

Je vÅ¡ak jasné, že vývoj se nezastaví. JistÄ› nebude trvat dlouho, a budeme mít úplnÄ› nový typ osvÄ›tlení, možná lepší než ty pÅ™edchozí. Na jakém principu bude fungovat? Nezbývá, než si poÄkat.