DneÅ¡ní doba umožňuje hned nÄ›kolik způsobů, jak se můžete pohybovat po svÄ›tÄ›. A že jich je opravdu hodnÄ›. My se dnes podíváme na nÄ›které z tÄ›chto způsobů a spoleÄnÄ› si projdeme klady i zápory každého z nich.
výhled z okénka letadla při letu

  1. Letecká doprava

Nejjednodušší je letÄ›t letadlem. Je to také nejrychlejší a dostanete se prakticky vÅ¡ude bez nutnosti pÅ™esedat z jednoho dopravního prostÅ™edku do druhého. Nejlepší je ale mít cenu letenek takovou, aby vám skuteÄnÄ› zbyly i nÄ›jaké peníze na utrácení v destinaci Äi na pÄ›knÄ›jší hotel. AkÄní letenky Levné Letenky jsou naprosto skvÄ›lým způsobem, jak co nejvíce uÅ¡etÅ™it na cenÄ› letenek a zároveň se dostat tam, kam potÅ™ebujete. Kdo kdy navÅ¡tívil internetové portály s akÄními letenkami, ví, o Äem mluvíme. Pokud je jeÅ¡tÄ› nenavÅ¡tívil, tak na co jako Äeká?

  1. Autobusová

Velice dlouhá a nÄ›kdy i úmorná, za to velice levná a možná i troÅ¡ku pohodlnÄ›jší. Jedete tedy skuteÄnÄ› dlouho, mnohdy i více jak deset hodin, ovÅ¡em dneÅ¡ní autobusy https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/autobusy-mestske/ poskytují celou Å™adu komfortu a prostÅ™edků, jak si cestu zpříjemnit. Není tedy tÅ™eba muÄit se nÄ›kde na sedadle patnáct hodin bez internetu Äi bez záchodu. Autobusy jsou levnÄ›jší, ale poÄítejte s tím, že pokud nenarazíte na akci, bude vás to taky nÄ›co stát (zas tak levné to není) a poÄítejte s tím, že minimálnÄ› jeden den z dovolené budete celý cestovat.

  1. Vlaky

S vlaky se dostanete pouze do nÄ›kolika destinací, byÅ¥ je to trochu rychlejší než v autobuse. PÅ™eci jen vlaková dráha vede takÅ™ka celou Evropou a dostanete se i na místa, kde by například autobus nepříliÅ¡ dobÅ™e projíždÄ›l. Cena je vÅ¡ak mnohdy vyšší než u letenky Äi autobusu, byÅ¥ vlaky poskytují daleko vÄ›tší komfort.
silueta muže Äekajícího na jeho let

  1. Auto

Dnes můžete vyjet i vlastním Äi půjÄeným autem, zde si ale platíte nejen nájem Äi náklady s tím spojené, ale také naftu, benzín. Zato můžete zastavit kdekoliv, kdykoliv a můžete dÄ›lat cokoliv, co chcete.