Pokud nevyžaduje výmÄ›na autožárovky žádné speciální zásahy ve stylu demontáže nárazníku apod., což bývá u nejnovÄ›jších typů vozidel, zvládnete ji vymÄ›nit sami. Není to nic složitého, pouze vyjmete ze zásobníku původní vysloužilý model a nahradíte jej novým. K vyjmutí není tÅ™eba žádné nářadí, vÅ¡e provedete ruÄnÄ›, pouze byste mÄ›li mít navleÄené tenké rukavice kvůli zaÅ¡pinÄ›ní. NemÄ›li byste se také dotýkat sklenÄ›né baňky, neboÅ¥ mastnota znaÄnÄ› zkracuje životnost žárovky.

provoz ve zpětném zrcátku
Jaká patice tam patří

První, co musíte zjistit, je typ svÄ›telného zdroje. VÅ¡echny potÅ™ebné informace naleznete v manuálu svého vozu, pokud jej nemáte v tiÅ¡tÄ›né podobÄ›, k nalezení bývá na webových stránkách a staÄí zadat typ vozidla do vyhledávaÄe. V zásadÄ› nejpoužívanÄ›jší typy jsou žárovky H4 lightpark.cz se dvÄ›ma vlákny pro starší auta anebo H7 pro modernÄ›jší vozy s jedním vláknem, kde jsou samostatné zdroje pro dálková a tlumená svÄ›tla.

Nakupujte znaÄkové výrobky podle preferencí

VÄ›tÅ¡ina znaÄkových výrobců nabízí ve vÅ¡ech svých produktových Å™adách autožárovky s velmi dobrým pomÄ›rem ceny a výkonu. Nemá skuteÄnÄ› smysl zbyteÄnÄ› riskovat a uÅ¡etÅ™it pár desítek korun za produkt pochybné kvality a neznámého původu.
Ultra Life – jestliže preferujete delší životnost a neradi se pouštíte do výměny vadného kusu v předním světlometu, anebo musíte kvůli prasklé žárovce do autoservisu, vybírejte mezi modely s dlouhou životností. Například Osram Ultra Life může být v běžném denním provozu až 6 let.osvětlená silnice z mostu
Night Breaker – nejprodávanÄ›jší autožárovka za posledních deset let s vynikajícími technickými parametry výraznÄ› vylepÅ¡ila jízdní komfort a bezpeÄnost Å™idiÄů i ostatních úÄastníků provozu na silnicích a dálnicích. Dokáže nabídnout až o 130 procent více svÄ›tla, delší svÄ›telný kužel a lepší osvÄ›tlení pravé krajnice. Bohužel se vyšší výkon projeví na zkrácené životnosti.
Cool Blue Intense – výrobek orientovaný na odstín barvy bílého svÄ›tla, který je chladnÄ›jší než u běžných „halogenek“, pÅ™itom stále v mezích povoleného rozsahu pro udÄ›lení homologaÄního certifikátu. Čím studenÄ›jší odstín, tím ménÄ› únavy za volantem, lepší pozornost a komfortnÄ›jší jízda.