Nepopleťte typ autožárovky

JeÅ¡tÄ› pÅ™ed tím, než se budete rozhodovat, zda dát pÅ™ednost delší životnosti, nebo vyššímu jasu a lepším svÄ›telným podmínkám, musíte si být jisti pÅ™esným typem, který do vaÅ¡eho svÄ›tlometu pasuje. Ten zjistíte v manuálu od vaÅ¡eho vozu, a jestliže jej nemáte k dispozici v tiÅ¡tÄ›né podobÄ›, pravdÄ›podobnÄ› jej naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách výrobce, případnÄ› na spřátelených webech. V tomto smÄ›ru rozliÅ¡ujeme dva nejÄastÄ›jší a naprosto rozdílné typy výrobků:osvÄ›tlený jednosmÄ›rný tunel
Žárovky H4 – se vyrábÄ›ly již pÅ™ed mnoha lety, jsou tedy starší, ale to neznamená, že by byly podÅ™adné. Liší se od novÄ›jších autožárovek tím, že mají dvÄ› vlákna, a slouží zároveň jako tlumená i dálková svÄ›tla. Pro Å™idiÄe to znamená, že vystaÄí se dvÄ›ma kusy.
H7 – novÄ›jší typy s jedním vláknem jsou zvlášť pro dálková a zvlášť pro tlumená svÄ›tla, takže potÅ™ebujete celkem 4 žárovky. Jistou výhodu to má pÅ™i dálkových jízdách v noÄních hodinách, protože jestliže v takovém okamžiku pÅ™estane svítit jedna z nich, stále máte jeÅ¡tÄ› tÅ™i žárovky k dispozici, a je velká pravdÄ›podobnost, že i s tÄ›mi tÅ™emi žárovkami dojedete na místo urÄení. Jestliže pÅ™estane svítit „há ÄtyÅ™ka“, znamená to celou jednu stranu neosvÄ›tleného vozu, a v případÄ›, že se to stane u žárovky v levém svÄ›tlometu (blíže stÅ™edu silnice), je nutné ji kvůli zachování bezpeÄnosti co nejrychleji vymÄ›nit.veÄerní dálniÄní provoz

Čemu dáte přednost, výkonu, nebo délce provozu

Jestliže máte jasno, jaký typ žárovky do vaÅ¡eho vozu patří, musíte se rozhodnout, co upÅ™ednostnit, zda vysoký výkon, anebo dobu provozu. Oba parametry totiž mezi sebou kolidují, resp. platí zde nepřímá matematická úmÄ›ra: Äím vyšší svÄ›telný výkon, tím kratší životnost.
Rozhodování je ale pomÄ›rnÄ› snadné: jestliže jezdíte více ve dne, anebo je problematické ÄastÄ›ji vadné žárovky mÄ›nit za nové, zvolte napÅ™. výrobek Osram Ultra Life s prodlouženou životností a zárukou na 4 roky. A naopak máte-li slabší zrak, jezdíte ÄastÄ›ji po setmÄ›ní, anebo je pro vás velmi důležité bezpeÄí a jízdní komfort, vyplatí se vybírat mezi tÄ›mi výkonnÄ›jšími, napÅ™. Osram SilverStar, Cool Blue Intense, anebo Night Breaker Unlimited.