Je pravda, že pod lustrem a silnÄ› svítící žárovkou se můžeme cítit dobÅ™e, skvÄ›le uvidíme a rozpoznáme vÅ¡echny detaily, ovÅ¡em má to jeden háÄek. K té správné domácí útulnosti to bude mít skuteÄnÄ› hodnÄ› daleko. V dneÅ¡ní dobÄ› úsporných a efektivních žárovek není tÅ™eba se soustÅ™edit pouze na jedno centrální svítidlo. Spíš je naopak dobré si tak trochu doma zaexperimentovat a svým způsobem rozbít tu fádnost, která je zde takto vytvoÅ™ena.
rozmístění svítidel v pokoji

Odborná pomoc se vyplatí

SprávnÄ› zvolená svÄ›telná souostroví kombinace svítidel a rozmanitost zdrojů mohou naopak vytvoÅ™it vÅ¡e, co by nám poskytlo efektivní svÄ›telný pohled do vÅ¡ech naÅ¡ich Äinností. OvÅ¡em jak to zkombinovat, to může být mnohdy komplikované a když se pustíme sami do tvoÅ™ení, tak to může být také tak trochu pokus trefený celkem vedle. Pokud si pÅ™ece jenom nevíme dostateÄnÄ› rady se svÄ›telnými zdroji, není žádný problém svoji situaci probrat s bytovým designérem. To je potom hra na jistotu.
světla v kuchyni

Světlo může vyrovnávat světelné slabiny

DneÅ¡ní trh nabízí rozhodnÄ› dostateÄné množství svÄ›telných zdrojů, kde se dá vybrat vÅ¡e potÅ™ebné například poskytuje nejen žárovky, ale i ostatní produkty spojené se svícením. Správné osvÄ›tlení bytu totiž bude spoÄívat pÅ™edevším v propojení různých druhů, které vzájemnÄ› vyrovnají svoje slabiny. V základu potÅ™ebujeme svÄ›tlo kontrastní a dostateÄné pro Ätení a pracovní plochy, ale i takové, které je mÄ›kké. PÅ™i takovém se sice nedá moc pracovat nebo Äíst, ale vytváří velmi útulnou atmosféru. Takovou, která poskytuje bezpeÄí a pohodlí. To vÅ¡echno můžeme ve svém domovÄ› vytvoÅ™it, jen vÄ›dÄ›t, jak správnÄ› svÄ›telné zdroje umístit. Vždy ovÅ¡em musí zůstat základní centrální svÄ›tlo, které vytváří pÅ™ehlednou atmosféru po celé místnosti. PÅ™esto i zde by se mÄ›ly zachovat i zde urÄité parametry jasného, ale ne vtíravého osvÄ›tlení, nejlépe, aby se pÅ™i nÄ›m příliÅ¡ nenamáhaly oÄi a pracovní plochy byly osvÄ›tlené jako za denního svÄ›tla.