Sodíková – lze ji oznaÄit za královnu výbojek z nÄ›kolika důvodů. Jde totiž o nejrozšířenÄ›jší typ s nejvyšším výkonnostním profilem, nízkými náklady na výrobu a na údržbu svítidel a s relativnÄ› nízkým příkonem elektrické energie. Barevné podání vydávaného svÄ›tla je sice omezeno teplým odstínem, ovÅ¡em to je spíše výhodné zvláštÄ› v obydlených oblastech, kde je nutné dbát na fyziologické procesy v noÄních hodinách, které nenaruÅ¡ují zdravý spánek. NÄ›které pilotní projekty veÅ™ejného osvÄ›tlení LED diodami, které bylo nevhodnÄ› necitlivÄ› navrženo ve studených barevných odstínech, potvrdily, že sodíková výbojka má v tomto smÄ›ru stále své platné místo.
Halogenidová – podobný technologický postup pÅ™i výrobÄ› provází i zdroje halogenidové (metalhalogenidové). veÅ™ejné osvÄ›tleníLiší se v podstatÄ› plnicí smÄ›sí a luminiscenÄní vrstvou a existuje jich nÄ›kolik druhů. OdliÅ¡nost spoÄívá v barvÄ› vyzaÅ™ovaného svÄ›tla a intenzitÄ› osvitu. SvÄ›tlo se vÄ›tÅ¡inou velmi pÅ™ibližuje dennímu sluneÄnímu svitu a vysoký index podání barev z nich Äiní ideální svítidlo pro sportoviÅ¡tÄ› a pracovní prostory, kde je vyžadována velká pozornost. BěžnÄ› se s nimi setkáte na fotbalových stadionech, ve sportovních halách, na železniÄních uzlech, v podchodech, na nÄ›kterých frekventovaných kÅ™ižovatkách a pÅ™echodech pro chodce, v nákupních centrech a pÅ™ilehlých parkoviÅ¡tích. MÄ›rný výkon je o nÄ›co slabší než u sodíkových výbojek, ale stále dostaÄující pro osvÄ›tlení velké plochy.osvÄ›tlení silnice
RtuÅ¥ová – pÅ™edchůdcem a v jistém smyslu prvoÄinitelem tohoto typu svÄ›telných zdrojů byla výbojka rtuÅ¥ová. Po výrobní stránce Å¡lo o nejsnazší proces, jak uspořádat hořák, luminofor a docílit optimálního svÄ›telného efektu. Jejich hlavní pÅ™edností je velmi dobré podání vyzaÅ™ovaného svÄ›tla a dobrý mÄ›rný výkon. ZpoÄátku se využívaly hlavnÄ› ve veÅ™ejném osvÄ›tlení, odkud je postupnÄ› vytlaÄily baňky plnÄ›né sodíkem.