Veřejné osvětlení v České republice nemá jednotnou koncepci. Kdyby tomu tak bylo, byl by celý proces významně jednodušší. Praxe je však od ideálního stavu poněkud vzdálena a tak se stává, že v některých městech narazíte na pilotní projekt reflektorů LED s příliš chladným typem světla, které přispívá ke světelnému smogu. Zdravá soudnost využívání této techniky je ponechána na každém z nás a tak je poměrně běžné, že někde se cítíme dobře a dokážeme docenit přednosti veřejného osvětlení, zatímco jinde působí nevhodně, nebo je problematickým faktorem.

sodíkové výbojyk

SilniÄní provoz versus chodci

OsvÄ›tlení veÅ™ejných komunikací, chodníků, silnic a dálnic se potýká se zásadní rozepří dvou protichůdných smÄ›rů a vždy dochází k vzájemnému kompromisu. Na jedné stranÄ› se nachází pozice Å™idiÄů, kterým vyhovuje spíše chladnÄ›jší barva bílého svÄ›tla, zatímco chodci se lépe cítí v pÅ™irozenÄ›jším oranžovém nádechu, pÅ™ipomínajícím západ slunce. Ze zdravotního hlediska má jednoznaÄnÄ› vyšší přínos teplá barva osvÄ›tlení pÅ™ibližnÄ› 3000 K, která podporuje tvorbu melatoninu, což vÅ¡ak snižuje pozornost a navozuje únavu osob za volantem.
Kompromis se pak v praxi Å™eší tím, že chladné ostré bílé svÄ›tlo se instaluje v místech zvýšeného provozu a pohybu osob, jako jsou pÅ™echody pro chodce, svÄ›telné i víceúrovňové kÅ™ižovatky, systémy nadjezdů, nepÅ™ehledné zatáÄky apod.

výboje

Studená nebo teplá bílá musí působit ve veřejném osvětlení vyváženě

Prozatím stále dominuje v této oblasti sodíková výbojka, na jejíž svÄ›tlo jsme zvyklí a pÅ™ipadá nám také pÅ™irozené. NenaruÅ¡uje takovým způsobem spánkový cyklus a tzv. orgánové hodiny organismu. Na exponovaných místech se pak využívají zdroje poskytující studenou bílou o teplotÄ› chromatiÄnosti nad 5000 K, tzn. metalhalogenidové výbojky nebo moderní technologie LED diod, koncipovaná jako výkonná reflektorová svítidla.