Pravdou je, že již neexistuje mnoho kutilů, kteří se sami pustí do opravy automobilu. Navíc složité systémy, elektronické zařízení a různé propojení vyžaduje odborný zásah, aby vÅ¡echno správnÄ› fungovalo. VÅ¡e má ale svoje dvÄ› strany a tak není divu, že pohodlí bude vítÄ›zit. Žádné Å¡pinavé ruce od vazelíny, dehtu, oleje, barev a jiných látek, co pak ani nejdou pořádnÄ› umýt. To samé platí o nákupu zbyteÄného nářadí, které pak zůstane ležet v garáži bez využití. Proto na různých místech naší republiky, se v průbÄ›hu roku provádí speciální služby pro Å™idiÄe. Zde si mohou nechat zkontrolovat svoje vozidlo a jsou tak upozornÄ›ni na případné problémy nebo nedostatky.

benz mercedes

Akce mají úspěch

Cílem takových akcí je pÅ™edevším bezpeÄnost na silnicích a to tím, že se právÄ› odstraní případné nedostatky vozidla. SamozÅ™ejmÄ› hraje tak trochu do noty, že jsou pÅ™evážnÄ› zdarma, tak jich pÅ™ece jenom pár Å¡etřílků využije. Ale nejen tÄ›ch, jsou mezi nimi i zodpovÄ›dní Å™idiÄi, kteří jsou naopak rádi, že je odhalený nÄ›jaký nedostatek. A tak to skuteÄnÄ› je, mnohdy se totiž jedná o závady, které nejsou vidÄ›t pouhým okem. Je hezké, že na pohled vypadá autíÄko jako z pÅ™edních stránek nových trendů vozidel, který samozÅ™ejmÄ› má svůj obdiv i v interiéru. Klasické žároviÄky w5w jsou nahrazeny LED svítidly, tudíž to vypadá velmi pÄ›knÄ›. OvÅ¡em na druhou stranu nemá automobil vůbec v pořádku geometrii. A to je bohužel skuteÄností u mnoha vozidel.

páka

Závada, která není vidět, ale rozdíl je tu patrný

Pokud je geometrie v naprostém pořádku, tak je to pak i jiná jízda. Nedostatek ve Å¡patném seřízení má zásadní vliv na ovladatelnost, komfort samotné jízdy, ale zároveň i ekonomiku provozu. Jen si to bohužel mnozí Å™idiÄi ani neuvÄ›domí. S měřením geometrie se rovnou kontrolují vhodné pneumatiky nebo spíše by se mÄ›lo říct, zdali je vyhovující na nich vzorek a jeho dostateÄná hloubka. Dále se kontrolují kapaliny, které by se mÄ›ly pravidelnÄ› vyměňovat. Prevence je skuteÄnÄ› dobrá vÄ›c a každý se získanými informacemi může naložit podle svého nejlepšího pÅ™esvÄ›dÄení.