Výrobce osvÄ›tlovací techniky pro pÅ™ední svÄ›tlomety automobilů Osram dodává na trh typy autožárovek, které lze osadit do vÅ¡ech odliÅ¡ných konstrukcí svítidel. Nejvíce se prodávají modely s jedním vláknem H7 a dále pak typy H4 a H1. VýbÄ›r je opravdu pestrý a každý Å™idiÄ se může svobodnÄ› rozhodnout, Äemu dát pÅ™ednost. Zda bude preferovat Å¡piÄkové parametry osvitu, anebo radÄ›ji upÅ™ednostní nadstandardnÄ› dlouhou životnost.
Volba vhodné žárovky není žádná magie, přesto bychom měli znát základní rozdělení, odlišnosti, klady a zápory těchto výrobků, protože „není všechno zlato, co se třpytí“, a každé „pro“ má také své „proti“.

noÄní svÄ›tla

Dlouhá životnost – méně starostí s výměnou

Nelze říci, že nÄ›které typy žárovek h1 Osram jsou Å¡patné a jiné lepší. Výroba je zaměřena na Å¡iroké spektrum klientely, rozprostÅ™ené do mnoha smÄ›rů preferencí, a tomu se také firemní program podÅ™izuje. Velmi žádaným je dnes model Long Life, kde je garantována bezporuchovost prodlouženou záruÄní lhůtou, a kde se pÅ™edpokládá doba osvitu až 100 tisíc hodin v běžném provozu, což pÅ™ibližnÄ› odpovídá pÄ›ti až Å¡esti rokům. Odpadá tak Å™ada zbyteÄných starostí s Äastou výmÄ›nou vadného kusu, což zvláštÄ› za hustého provozu a nepříznivých povÄ›trnostních podmínkách pÅ™edstavuje znaÄný psychický tlak. U nÄ›kterých typů vozidel je také navíc nutné kvůli výmÄ›nÄ› autožárovky navÅ¡tívit odborníky v servisu.

žárovka

Mimořádné světelné podmínky

Na opaÄném konci žebříÄku stojí modely Night Breaker Unlimited, které se již deset let drží stabilnÄ› na Å¡pici ve své kategorii. Řadí se k nejprodávanÄ›jším typům autožárovek zejména z důvodu zlepÅ¡ení bezpeÄnosti posádky vozidla vlivem delšího svÄ›telného kuželu a lépe osvÄ›tlené krajnice a jízdního pruhu. VyzaÅ™ují příjemné namodralé svÄ›tlo, které nezpůsobuje únavu, zároveň neoslňuje vozidla v protismÄ›ru a významnÄ› zkracuje tzv. reakÄní Äas v případÄ› náhlé pÅ™ekážky na silnici.