JednoduÅ¡e se zbavte vÅ¡ech nepříjemných Äinností, které vám jen krátí Äas – Äas, který byste jinak mohli využít k odpoÄinku.

ZvláštÄ› pokud jde o ženy, tak platí, že vÄ›tÅ¡inu dne stráví v zamÄ›stnání a zbytek dne po příchodu domů péÄí o domácnost. Takže vlastnÄ› celý den pracují a na relaxaci už jim nezbývá žádný Äas. A to je Å¡patnÄ›! Do práce musí chodit každý, ale stále opakujících se hloupých domácích prací, které vám den co den ukusují vaÅ¡e volné chvilky je na místÄ› se zbavit. VždyÅ¥ vÄ›tÅ¡ina z nich je tak prostých, že je zvládne každý – dokonce i chytré spotÅ™ebiÄe!

things-2155563_640

JistÄ› ani vám doma nechybí praÄka, myÄka, suÅ¡iÄka, robotický vysavaÄ, a možná máte doma jeÅ¡tÄ› další Å¡ikovné pomocníky. Jenže problém je v tom, že svou práci stále nedÄ›lají tak úplnÄ› sami a vy je musíte ovládat. A právÄ› tuto práci si nyní můžete chytÅ™e ulehÄit – vždyÅ¥ není tÅ™eba, abyste byli u toho, když vaÅ¡e spotÅ™ebiÄe pracují! AÅ¥ už jde o libovolný spotÅ™ebiÄ ve vaší domácnosti, můžete ho díky moderním technologiím ovládat na dálku!

Ideální způsob, jak zaÄít, a jak si vÅ¡e vyzkouÅ¡et, je pořídit si domů chytré osvÄ›tlení philips hue od Lightpark.cz – moderní technologii, která zajistí, že své osvÄ›tlení budete ovládat jednoduchým pohybem prstů z libovolného místa na svÄ›tÄ›.

web-2496193_640

AÅ¥ jde o vaÅ¡e stropní svítidla, stolní lampy anebo bodovky, to vÅ¡e máte nyní doslova pod palcem. K tomu, abyste nÄ›kde v domÄ›, a to na zcela libovolném místÄ›, rozsvítili, zhasli anebo ztlumili svÄ›tlo, vůbec nemusíte vstát ze židle. A navíc je úplnÄ› jedno, zda sedíte doma anebo v kanceláři. Kdekoli, kde máte přístup k internetu a chytrou aplikaci po ruce, můžete dávat příkazy spotÅ™ebiÄům ve své domácnosti. A kdekoli a kdykoli ihned jasnÄ› uvidíte, jaký je jejich stav. Můžete je ovládat jednotlivÄ›, anebo vÅ¡echny najednou.

Svou domácnost budete mít pod kontrolou, a to zcela bez práce!