Když se testují žárovky do pÅ™edních svÄ›tlometů, aby bylo možno sestavit tabulku a poskytnout Å™idiÄům informace o jednotlivých výrobcích, měří se nÄ›kolik základních parametrů. Dva z nich jsou pÅ™edepsané zákonnou vyhláškou, zbývající tÅ™i se mohou liÅ¡it ve vÄ›tším rozsahu a podle nich se snadno zjistí, jak velké množství umÄ›lého svÄ›tla můžeme od tÄ›chto výrobků oÄekávat.jízda v osvÄ›tleném tunelu
Zákon stanoví hodnotu příkonu 55 W a hodnotu svÄ›telného toku na maximální hranici 1500 lumen, oba parametry by mÄ›li vÅ¡ichni výrobci dodržet s urÄitou tolerancí plus mínus nÄ›kolika procent. Na trhu se obvykle setkáte s výrobky, které tyto hodnoty mají, zákon vÅ¡ak nestanoví spodní hranici svÄ›telného toku a to je jeden z „kamenů úrazu“ nÄ›kterých autožárovek, zpravidla ménÄ› známých výrobců. U nedávno provádÄ›ných testů uspÄ›li v tomto ohledu výrobci Philips, Osram, GE a Bosch, ale neznaÄkové výrobky poskytovaly osvit o tÅ™etinu až polovinu nižší. SvÄ›telný tok 700 lumen je pochopitelnÄ› příliÅ¡ málo na to, aby Å™idiÄ pÅ™ed sebe dobÅ™e vidÄ›l, proto se vyplatí důvěřovat renomovaným znaÄkám, které množství svÄ›telného toku garantují.

Více světla znamená více jasu

U nÄ›kterých výrobků se můžete setkat s nabídkou vÄ›tšího množství svÄ›tla, toho výrobci docílí vyšším jasem, jehož limit zákon nestanoví. Od běžné autožárovky můžete oÄekávat pÅ™ibližnÄ› 100 lux, u modelů vyšší třídy, napÅ™. Osram Night Breaker, pÅ™esahuje jas hodnotu 250 lux. Více jasu také znamená vÄ›tší bezpeÄnost a vyšší jízdní komfort.ohled z kabiny na jízdu za deÅ¡tÄ›
Testy žárovek H7se zaměřují i na míru oslnÄ›ní protijedoucích Å™idiÄů, která by mÄ›la být maximálnÄ› 0,7 lux. Jde o množství rozptýleného (zbytkového) umÄ›lého svÄ›tla, které se měří z pohledu protijedoucích vozidel. Velmi dobÅ™e si v tomto smÄ›ru vedou výrobky Philips a Osram.
Posledním měřeným parametrem je délka svÄ›telného kuželu, který u běžných žárovek dosahuje do vzdálenosti zhruba 60 metrů. V testu nejlépe uspÄ›l typ Osram Night Breaker s délkou osvitu pÅ™es 90 metrů, aniž by byli oslňováni Å™idiÄi v protismÄ›ru.