Je jasné, že my lidé potÅ™ebujeme ke svému životu svÄ›tlo. V zimním období, kdy je doba sluneÄního svÄ›tla krátká, si musíme vypomoci svÄ›tlem umÄ›lým. Proto vznikla například pouliÄní osvÄ›tlení, ale i klasické lustry.modrá dioda ve tvaru kvÄ›tu.jpg

V domácnostech tvoří již mnohá desetiletí klasiku v osvÄ›tlování běžné žárovky. Mají spoustu výhod, snadno se nainstalují, jednoduÅ¡e se vyměňují, nejsou příliÅ¡ drahé a lustry vÅ¡eobecnÄ› jsou velmi, velmi jednoduché na ovládání – staÄí jen stisknout tlaÄítko.

V posledních letech se vÅ¡ak zaÄíná rozmáhat nový typ osvÄ›tlení: LED panel LightPark. Jedná se o osvÄ›tlení Ätvercového Äi obdélníkového tvaru, které tvoří LED zářivky. Jsou vyrábÄ›ny v různých velikostech, takže si vybere skuteÄnÄ› každý. Ale jaké jsou jeho pÅ™edosti?

Tou první je úspora penÄ›z. LED, z anglického Light emitting diodes, tedy svÄ›telné diody, nepotÅ™ebují pro svůj provoz takové množství energie jako klasická žárovka. Tím samozÅ™ejmÄ› snižuje úÄet za elektÅ™inu, což jistÄ› každý ocení. A nejen to – tím, že spotÅ™ebuje ménÄ› energie, pomáhá chránit životní prostÅ™edí.

Další výhodou je velká výdrž oproti žárovce. Zatímco ta běžná pÅ™i normálním provozu po Äase praskne, svÄ›telné diody mohou pÅ™i správném zacházení vydržet i deset let. To v důsledku znamená další úsporu penÄ›z za koupi nových.

Plochý tvar je Äiní vhodným pro místnosti s nízkým stropem, kde by běžný lustr mohl působit problémy.kruhová diodová osvÄ›tlení.jpg

To vÅ¡e zní skvÄ›le, má ale LED i nÄ›jaké nevýhody? Bohužel ano, má. A právÄ› ony brání jejich vÄ›tšímu rozšíření mezi běžnými obÄany. Proto LED panely dnes najdeme jen v budovách obchodů Äi na stÄ›nách domů jako reklamní panely.

První nevýhodou je poÅ™izovací cena. Diodové panely jsou totiž nepomÄ›rnÄ› dražší než obyÄejná žárovka. Tento fakt je sice ÄásteÄnÄ› kompenzován dlouhou výdrží, avÅ¡ak není to dostateÄné. Navíc pro běžného ÄlovÄ›ka je snadnÄ›jší koupit jednou za Äas žárovku za pár korun, než dát najednou peníze za tento panel.

S tím samozÅ™ejmÄ› souvisí i nutnost odborné instalace. AÄkoliv mnohé firmy již nabízejí tuto službu v cenÄ›, pÅ™eci jen se jedná o starost navíc. A v případÄ› poruchy Äi poÅ¡kození jednoduÅ¡e danou zářivku nevymÄ›níte, jako tomu je u žárovky.

Poslední, avÅ¡ak nikoli nejmenší nevýhodou, je to, že potÅ™ebují chvilku Äas, než dosáhnou plného výkonu. Tato perioda zahřívání může u nÄ›kterých diod trvat až 10 minut. A pokud jdete například na toaletu, kde strávíte dvÄ› tÅ™i minuty, pak je jasné, že se zde instalace diodového osvÄ›tlení nevyplatí.

Jak vidíme, LED panely mají spoustu výhod i nevýhod. A je jen na nás, abychom zvážili, zda zrovna pro naši situaci budou tím nejlepším řešením, nebo zda jsou stále lepší klasické žárovky. Věřím však, že dané nevýhody budou brzy odstraněny, a diody si najdou své místo v každé domácnosti.