Dříve to bylo výsadou těch nahoře. Dnes už může létat vlastně skoro každý, kdo normálně pracuje a vydělává. Letenky již nestojí desetiletý plat, ale přesto přece jen vyjdou dráže než jiné spoje. Ale pozor, ne vždy. Má to svá specifika.

Létat se dá do zahraniÄí, ale i v tuzemsku. A proto je v letectví takový provoz. Lidé radÄ›ji letí, než aby volili nÄ›co pomalejšího, co by jim ukrojilo tÅ™eba dva dny z dovolené. Pravda, například do USA se letÄ›t musí. Použít totiž pÅ™epravu lodí by spolklo dovolenou celou. I když by se asi cestující na ní nenudil.

Letadlo

Na nÄ›které ostrovy sice také lodi plují, ale v podstatÄ› je to totéž, co jsme si pÅ™ed chvílí pÅ™eÄetli o cestÄ› do USA.

Takže, chceme-li uÅ¡etÅ™it Äas a letÄ›t chceme, nebo musíme, je nutno najít levné letenky. Ale kde a jak? Inu, je možné prohledávat vÅ¡echny servery leteckých spoleÄností, vÅ¡echny servery jednotlivých letiÅ¡Å¥ kvůli odletům a tak dále a tak dále. Což je velká ztráta Äasu, a je to také nároÄné. Takže až dojdete ke konci a vrátíte se tam, kde jste vidÄ›li levnou letenku, je docela dobÅ™e možné, že již dávno nejlevnÄ›jší není, protože jinde zase upravili ceny. OvÅ¡em tato vÄ›ciÄka má své Å™eÅ¡ení.

krajina z letadla

Když si kliknete na web nejlevnÄ›jší letenky, nemusíte dále sami nic prohledávat. Tento web totiž slouží právÄ› k hledání Å™eÄeného. UdÄ›lá totéž, co vy za hodinu Äi dvÄ›, jen kapánek rychleji. VÄ›tÅ¡inou ihned nebo do půl minuty. To je podle toho oÄ zrovna stojíte. Vy si jen zadáte požadavek a chvíli poÄkáte na výsledek. Jakmile se objeví, je hotovo.

Bez nervů, v pohodě, v klidu.

Je naprostou samozÅ™ejmostí, že vás tento web nepoÅ¡le do již obsazeného letu, takže vyhledává takové, kde jsou volná místa. Dokonce vypíše ceny od nejlevnÄ›jší letenky až po ty dražší. A jeÅ¡tÄ› pÅ™idá leteckou spoleÄnost a další informace. Proto pÅ™i hledání používejte jen a jen tento web.