A když posvítit, tak pokud možno úspornÄ›, ale pÅ™edevším kvalitnÄ›. Poslední roky můžeme s údivem procházet regály obchodních domů a sledovat ty neskuteÄné tvary svítidel, lamp a zářivek, které na nás vykukují z výstavních ploch. Ono tak moc nejde o ty tvary, které dokážou mnohdy upoutat svou kreativitou, ale spíš o to svÄ›tlo, které vydávají. Je až zarážející, že se podobá dennímu svÄ›tlu, jakoby svítilo sluníÄko nebo zase vytváří romantickou, příjemnou a útulnou atmosféru. Inu aÅ¥ je to tak nebo tak, skuteÄnÄ› se ve svÄ›telném svÄ›tÄ› mnohé zmÄ›nilo.

led světlo

  1. ObyÄejná žárovka

To byl vynález. Možná jí zpoÄátku lidé nedůvěřovali, ale pÅ™esto si získala srdce lidí. PÅ™inesla svÄ›tlo do jejich domovů. V podstatÄ› nikdo moc neÅ™eÅ¡il, jak moc velkou spotÅ™ebu energie má a jakým způsobem funguje. Rozhodující byla v podstatÄ› její poÅ™izovací cena, aÄkoliv mÄ›la pomÄ›rnÄ› nízkou životnost. Byly také velmi náchylné na pÅ™epÄ›tí v síti. V dneÅ¡ní dobÄ› je již její prodej zakázán, nicménÄ› jsou jeÅ¡tÄ› rodiny, kde se neustále používá.

  1. Úsporná žárovka

Takovou pÅ™ezdívku si vysloužila kompaktní zářivka. Je tÅ™eba na zaÄátek říci, že to rozhodnÄ› nejsou žádné LED zářivky. Tyto produkty nastoupily svoji slávu, když se používaly jeÅ¡tÄ› obyÄejné, klasické žárovky. Možná proto se jim také tak zaÄalo říkat. OvÅ¡em i ty dnes svojí slávu povÄ›sily na hÅ™ebík. Jejich princip byl, že pracovaly na základÄ› průchodu proudu v parách rtuti.

led žárovka

  1. LED světelné zdroje

V dneÅ¡ní dobÄ› jsou nejrozšířenÄ›jšími svÄ›telnými zdroji. Ono se není Äemu divit, jsou nejen úsporné, ale zároveň ekologické. Jejich dlouhá životnost, vysoká úÄinnost, výbÄ›r barvy svÄ›tla a okamžité sepnutí pÅ™i rozsvícení, hovoří za vÅ¡echno podstatné. Vybrat si skuteÄnÄ› může každý a kdo má s nimi svoje zkuÅ¡enosti, tak jen může potvrdit, že úspora za odbÄ›r energie je naprosto znatelná. Výhodou je, že nemusíme mÄ›nit celá svítidla, jelikož obvyklé patice E27 a E14 se běžnÄ› používaly i u klasických žárovek, proto se můžeme soustÅ™edit pouze na výbÄ›r konkrétní LED žárovky.