V naÅ¡ich domácnostech již dlouhá léta mají své místo různé elektrické spotÅ™ebiÄe. Velké i malé. V kuchyních pomáhají varné konvice, Å¡lehaÄe, mixéry, mikrovlnky, myÄky, lednice a Å™ada jiných. Mnoho jiných (hlavnÄ› elektroniky) najdeme v dalších místnostech. Další venku na zahradÄ› a dílnÄ› (nářadí vÅ¡eho druhu). VÅ¡echna k nim potÅ™ebná elektrozařízení bychom mÄ›li pořídit v ověřených specializovaných obchodech
, které nabízejí zboží kvalitní a odpovídající naÅ¡im normám. To bohužel nÄ›kteří pokaždé nedÄ›lají. Kupují takové zboží, jako jsou například prodlužovací kabely se zásuvkami, nabíjeÄky nebo různá osvÄ›tlení, v obchodech, kde není možné ověření jejich původu a kvality. Podle odborníků z Å™ad elektrikářů a hasiÄů dÄ›lají velkou chybu! Takové výrobky mohou být po pÅ™ipojení k elektrické síti a spotÅ™ebiÄům iniciátory požárů v naÅ¡ich domovech!
hasiÄ zasahující u požáru
Požár v domÄ› je pak velice nebezpeÄnou událostí. Může stát dost penÄ›z, ale pÅ™edevším ohrožuje naÅ¡e zdraví a životy!
varná konvice a topinkovaÄ na kuchyňské lince
Rad odborníků proto není v tomto smÄ›ru nikdy dost. Co tedy radí v souvislosti s nakupováním, instalací a provozem elektrických spotÅ™ebiÄů hasiÄi?
· nakupovat vše pouze u odborných prodejců
· vÅ¡echny spotÅ™ebiÄe i další elektrozařízení, která hodláme doma zapojit, by mÄ›lo mít oznaÄení „CE“ a Äeský návod
· nepÅ™etěžovat elektrické zásuvky(Äastou chybou je zapojení více spotÅ™ebiÄů pomocí rozdvojky do jedné zásuvky), může dojít k jejímu pÅ™etížení, zkratu a následnému zahoÅ™ení
· nenechávat spotÅ™ebiÄe v chodu bez dozoru(pÅ™edevším to platí pro ty, které se musí po ukonÄení provozu odpojit ze sítÄ›, například různé nářadí)
· zajistit průběžnou kontrolutechnického stavu spotÅ™ebiÄů a zařízení (zda například nemají poÅ¡kozené kabely)
· kde je to doporuÄeno výrobci, zajistit pravidelné odborné servisní prohlídky (například u elektrických kotlů, ale tÅ™eba i nÄ›kterých sekaÄek)
· udržovat vÅ¡echna elektrická zařízení v ÄistotÄ›, odstraňovat pravidelnÄ› prach a mastnotu, jejichž vrstvy jsou v souvislosti se vznikem požárů hodnÄ› rizikové
· zajistit, aby nebyly spotÅ™ebiÄe a zařízení ve vlhku
· když na delší dobu odjíždíme z domu, odpojit spotÅ™ebiÄe ze sítÄ›, také to provádÄ›t pÅ™i bouÅ™ce
· pokud už k požáru elektrospotÅ™ebiÄe dojde, nehasit ho nikdy vodou!