ProÄ o naÅ¡em životÄ› rozhoduje barva denního a umÄ›lého svÄ›tla

Lidský organismus je závislý na mnoha vlivech okolního prostÅ™edí a dokonce i na symbiotických organismech. Nemohli bychom pÅ™ežít bez miliard bakterií, které žijí uvnitÅ™ a na povrchu naÅ¡eho tÄ›la, a prokazují nám velmi užiteÄnou službu. StejnÄ› tak nemůžeme žít bez sluneÄního záření, a to jak bez jeho tepelné složky, tak i svÄ›telné energie. Denní svÄ›tlo považujeme za pÅ™irozený jev a tomu se také podÅ™izují naÅ¡e biologické a orgánové hodiny. UvÄ›domíme si to zvláštÄ› ve chvíli, kdy cestujeme letecky na dlouhé vzdálenosti, a kdy se projeví na naÅ¡em organismu Äasový posun velice citelnÄ›.
stropní osvětlovací těleso
V ideálním případě bychom měli žít v harmonickém souladu s těmito pochody a přizpůsobit se jim. Jinak naše tělo reaguje na světelné podněty při ranním rozbřesku, při západu slunce, a jinak kolem poledne. Souvisí to i s hormonálními změnami a narušení těchto biorytmů může velmi citelně zasáhnout do našeho zdraví.

Vliv barvy umělého světla je větší, než si mnozí myslí

Mezi námi je stále jeÅ¡tÄ› mnoho lidí, kteří nakupují bez rozmyslu osvÄ›tlovací techniku LED žárovek, a zajímá je pÅ™evážnÄ› ekonomické hledisko – cena, životnost, náklady na údržbu a výmÄ›nu. To podstatné mnohdy pÅ™ehlédnou, aÄkoli to je vždy popsáno na obalu, a to je barva chromatiÄnosti. ZnaÄí se zpravidla jako „studená, neutrální nebo teplá bílá“.
žárovka v trávě
Studená a neutrální bílá – podporují bdÄ›lost a pÅ™ibližují osvÄ›tlení místností dennímu sluneÄnímu svÄ›tlu. Proto se hodí pouze pro pracoviÅ¡tÄ›, napÅ™. do kuchyní, kanceláří, dílen a dalších manuálních provozů, anebo do prostor se zvýšeným pohybem, jako jsou chodby a schodiÅ¡tÄ›, kde je nutná zvýšená pozornost.
Teplá bílá – je urÄena pÅ™edevším tam, kde lidé odpoÄívají, nabírají sílu, regenerují se po namáhavém pracovním dnu, psychickém vypÄ›tí i fyzickém vyÄerpání. Instalujeme je do obývacích a dÄ›tských pokojů, ložnic, na toalety a do koupelen.