NejprodávanÄ›jším typem žárovek v domácnosti je tvar klasické baňky se závitem o průmÄ›ru 27 mm. Říká se mu Edisonův závit E27 a provází lidstvo již od konce 19. století. Vynález této patice znamenal doslova průlom ve svÄ›tÄ› techniky, díky nÄ›mu lze vÅ¡echny žárovky jednoduÅ¡e upevnit do objímky, aniž by se Äasem uvolnily nebo z ní vypadly, zároveň po stálou dobu udržují v objímce kontakt s přívodem elektrického proudu a tato instalace svítidel je prakticky bezúdržbová. Upevnit žárovku s tímto závitem hravÄ› zvládnou i mladší dÄ›ti, pochopitelnÄ› po dohledem dospÄ›lých osob a také s vypnutým přívodem elektÅ™iny.vláknová žárovka

LED diody nahrazují wolframová vlákna

Žárovky s wolframovým vláknem byly dlouhou dobu na Äele v žebříÄku svÄ›telných zdrojů. Zvykli jsme si na nÄ› tak, že nám po celou dobu nebylo nápadné, že vÄ›tÅ¡inu elektÅ™iny pÅ™emÄ›ní na teplo a pouhých necelých deset procent svého příkonu využijí na tvorbu svÄ›tla. Malá úÄinnost byla také důvodem k zákazu jejich prodeje, i když nutno podotknout, že jejich barevné podání svÄ›tla bylo velice příjemné.
Z trůnu je zaÄaly sesazovat pÅ™ed tÅ™iceti lety kompaktní zářivky a o nÄ›co pozdÄ›ji LED žárovky E27. ZpoÄátku vÅ¡ak Å¡lo o prvovýrobu v rámci nové technologie, která jeÅ¡tÄ› na pÅ™elomu tisíciletí nemÄ›la patÅ™iÄné parametry, aby dokázala vláknové žárovky zastoupit. Nevýhody kompaktních zářivek se závitem E27 byly patrné na první pohled – kratší životnost závislá na poÄtu spínacích cyklů, pomalý nábÄ›h na plný výkon a velmi omezené barevné podání svÄ›tla, vÄ›tÅ¡inou v nepříjemném, ostrém chladném odstínu.kompaktní zářivky E27
LED diody na tom byly obdobnÄ›, nabíhaly sice na plný osvit okamžitÄ› a životnost byla delší, ale jejich cena na trhu a chladné bílé svÄ›tlo jejich využití výraznÄ› brzdily. Teprve v posledních deseti letech se vývoj polovodiÄových Äipů výraznÄ› posunul kupÅ™edu, dnes si můžete zvolit mnoho barevných odstínů bílého svÄ›tla (teplé, neutrální a studené) a cena tÄ›chto výrobků již velmi poklesla. Spolu s tím se výraznÄ› prodloužila i životnost, která mnohdy pÅ™esahuje i více než 25 tisíc hodin.