Jednou ze základních podmínek pro lidský život je dostatek čerstvého vzduchu. Asi každý z nás ví, jaký pocit máme ve vydýchané místnosti. To je koneckonců důvod, proč jsou prakticky všude nainstalovaná okna. Bohužel, ne ve všech případech je lze využít. Jsou situace, kdy je nutné sáhnout po umělém odvětrávání https://www.taurisplus.cz/produkty-sluzby/odvetravani-panelovych-domu/, pokud chceme v dané místnosti dýchat. Příčiny však mohou být různé. Přitom s těmi nejčastějšími se setkal asi každý z nás.

rozvod umělého odvětrávání v hale

Tou zdaleka největší je bezesporu to, že leckdy okna zkrátka nestačí na to, aby byla zajištěna dostatečná výměna vzduchu. Platí to zejména v rozlehlých přízemních budovách, jako jsou například supermarkety nebo výrobní haly. Zde je tedy nutné využít i umělého větrání, často v podobě klimatizace. Jen tak se zde může udržet dostatečná kvalita vzduchu, především pokud jde o obsah oxidu uhličitého.

Dalším důvodem, proč není možné použít klasická okna, může být požadavek na čistotu vzduchu. Ten najdeme zvláště v laboratořích či třeba na operačních sálech, kde je nutné sterilní prostředí – a to venkovní vzduch, se svým prachem z výfuku automobilů, pylem a dalšími částicemi prostě není. To samé platí i pro požadavek na stálou teplotu, či absenci průvanu, který je na podobných místech také obvyklý.

klasická odvětrávací jednotka

Pak je tu také možnost nutnosti kompletní temnoty či pouze umělého osvětlení. To bývalo dříve typické pro temné komory, ve kterých se vyvolávaly filmy, těch je však dnes podstatně méně, neboť většina fotografií je dnes digitální – a jejich vytištění, byť na fotografický papír, temnotu nevyžaduje. Přesto se i dnes takové najdou.

V neposlední řadě zde máme určité nemoci, které vyžadují buď stálé prostředí, nebo kompletně čistý vzduch. Sem lze zařadit i těžké astmatiky. I ti budou rozhodně benefitovat z čističky vzduchu spíše než z otevřeného okna. Případů, kdy je nutné použít umělé odvětrávání, je tedy dost. Na nás je, abychom posoudili ten náš a rozhodli, zda patří do některé z výše uvedených kategorií.