Horská krajina pod snÄ›hem nebo i nadílka snÄ›hu v v nižších oblastech v období Vánoc, to je v dobÄ› volna idylka! OvÅ¡em když je ráno sníh a led na silnicích a my musíme do práce Äi do Å¡koly, to nám pÅ™idÄ›lá jen spoustu starostí. Když jde o kalamitní stav, nikam prostÄ› nejedeme. StejnÄ› bychom skonÄili v zácpÄ› nebo v nejbližší Å¡karpÄ›! Jinak ale na zimních silnicích jezdit musíme. A musíme na to být vÄas pÅ™ipraveni. Máme pÅ™ezuto? Uvidíme na cestu, když se dostaneme do pořádné chumelenice, máme kvalitní autožárovky? Jsou v pořádku brzdy? Taková zimní jízda, ta dá zkrátka „zabrat“ vozidlům i zkuÅ¡eným Å™idiÄům. To není jako v létÄ›! Na co si dát v tomto období pozor?pohled z okna na zasněžená auta

Jaká je pÅ™edpovÄ›Ä poÄasí?
Když nás pÅ™edpovÄ›di varují pÅ™ed ledovkou a přívaly snÄ›hu, nebereme to na lehkou váhu. I v případÄ›, že řídíme dobÅ™e a jsme opatrní, je riziko havárie velké. Můžeme se snadno stát úÄastníky nehody z vlastní, ale i cizí viny. Také můžeme strávit pár nepříjemných hodin v dopravní zácpÄ›. RadÄ›ji cestu odložíme a vyÄkáme, až se situace zlepší. Nic není důležitÄ›jší, než zdraví a život!

Raději po hlavní!
Když to vypadá lépe a silnice jsou sjízdné, můžeme vyrazit. Ale pomalu a opatrnÄ›! NÄ›kteří jedinci jezdí v létÄ› i v zimÄ› takovým způsobem, jako by byli nesmrtelní. Nejsou! Ale když to zjistí, už bývá pozdÄ›. Bohužel i pro jiné. DopÅ™edu si rozmyslíme trasu naší jízdy a vybíráme k ní, pokud je to možné, hlavní tahy. Tam je vždy vÄ›tší pravdÄ›podobnost, že budou silniÄáři oÅ¡etÅ™ené a sjízdné. Snažíme se vyhnout velkým kopcům, tam Äasto Äíhají „pÄ›kné klouzaÄky“. Brzdy Å¡etříme! BezpeÄnÄ›jší je pomalejší jízda, než pak prudce brzdit a dostat se do smyku!kolo automobilu se snÄ›hovým Å™etÄ›zem

Auto Äasto kontrolujeme!
Dobrý technický stav vozu má být samozÅ™ejmostí po celý rok. Také myslíme na to, abychom mÄ›li v nádrži dost paliva, kdybychom nÄ›kde „uvízli“. Do kufru je dobré pÅ™ihodit deku, starší zimní bundu, rukavice. A lopatku na sníh a kus starého koberce. Ten nás může zachránit, když kola kloužou na ledovce a nedá se hnout z místa. Do auta pÅ™ibalíme i nÄ›jaké pití a malou svaÄinku. Nezapomeneme mobil!